Wystawy do wypożyczenia

Archiwum Państwowe w Lublinie dotychczas zorganizowało wiele wystaw poświęconych wydarzeniom historycznym, Lublinowi i Lubelszczyźnie w różnych aspektach życia i okresach dziejowych. Większość z nich została przygotowana z przeznaczeniem do eksponowania w postaci plansz, w plenerze lub w salach wystawowych. Ekspozycje te udostępniamy wszystkim zainteresowanym instytucjom NIEODPŁATNIE, na zasadzie wypożyczenia. Wystarczy zapoznać się z naszą ofertą, wybierając interesującą pozycję z listy poniżej, napisać e-mail w tej sprawie (kancelaria@lublin.ap.gov.pl), podając nazwę i adres instytucji zainteresowanej wypożyczeniem, tytuł ekspozycji, miejsce i termin, w którym ma być eksponowana po wypożyczeniu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza szkoły,
placówki kulturalne i muzealne do skorzystania z naszej propozycji.

Szczegóły znajdują się w opisach wystaw, a od wypożyczającego wymaga się, by posiadał własne fotoramy lub antyramy, lub system wystawienniczy do podanych wymiarów plansz. Kwestie związane z organizacją transportu wystawy, jej złożenia oraz zwrotu do archiwum, a także poniesienia kosztów z tym związanych leżą po stronie Wypożyczającego.
Kontakt w sprawach technicznych: Marek Krzykała, dr Bartosz Staręgowski, tel. 81 528 61 59 / 734 115 584, email: promocja@lublin.ap.gov.pl

Informujemy również, ze wystaw przygotowanych na piance PCV — NIE WYPOŻYCZAMY w formie tradycyjnej. Jest to związane z obawą przed zniszczeniem takich plansz w trakcie transportu. Istnieje możliwość udostępnienia takich wystaw w formie plików cyfrowych do samodzielnego wydruku bądź też umieszczenia na stronach Wypożyczającego w postaci wirtualnej.

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W LUBLINIE NIE PRZYGOTOWUJE WYSTAW
NA ZLECENIE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH


ARMIA KRAJOWA NA LUBELSZCZYŹNIE. HISTORIA LUDZIE DZIEDZICTWO

W 2022 r. minęło dokładnie 80 lat od założenia największej konspiracyjnej organizacji wojskowej na świecie. Armia Krajowa, bo to o niej mowa, powstała z przekształcenia Związku Walki Zbrojnej. Wystawa Armia Krajowa na Lubelszczyźnie. Historia Ludzie Dziedzictwo składa się z 20 plansz (1 tytułowa + 19 merytorycznych), na których zaprezentowano najistotniejsze zagadnienia dotyczące lubelskiej Armii Krajowej, w tym: powstanie Komendy Okręgu na Lubelszczyźnie oraz jej struktury organizacyjne,wyekwipowanie, szkolenia, organizację działań w terenie, sylwetki jej członków i dowódców, działania zbrojne przeciwko nieprzyjacielowi, działalność wywiadowczą i kontrwywiadowczą, zwalczanie wroga zewnętrznego oraz upamiętnienie działań i ludzi związanych z Armią Krajową po wojnie i w czasach obecnych. Wystawa posiada wersję on-line dostępną na stronie głównej APL. Czytaj więcej

KATALOG WYSTAWY


DEKADA SOLIDARNOŚCI 1980-1989. Z ZASOBU ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W LUBLINIE

Wystawa powstała w związku z 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w PRL w grudniu 1981 r.. W jej przygotowaniu wykorzystano materiały archiwalne związane z wydarzeniami lipca 1980 r., strajkami i protestami społecznymi, formami walki propagandowej czy też wprowadzeniem stanu wojennego i wyborami w czerwcu 1989 r. Wystawa była eksponowana od 13 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. w galerii wystawowej APL a jej elektroniczna wersja dostępna jest na stronie głównej APL. Czytaj więcej

KATALOG WYSTAWY


W PROMIENIACH MAJOWEJ JUTRZENKI. KONSTYTUCJA 3 MAJA I JEJ ZNACZENIE

Wystawa została przygotowana w związku z 230. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja i prezentuje materiały archiwalne związane z tym podniosłym wydarzeniem oraz osobami, które w sposób bezpośredni związane były z wydarzeniami okresu jej uchwalenia. Była ona eksponowana od 3 maja 2021 r. do 1 października 2021 r. na dziedzińcu Archiwum Państwowego w Lublinie, a jej elektroniczna wersja dostępna jest na stronie głównej APL. Czytaj więcej

KATALOG WYSTAWY


LUBELSZCZYZNA W CZASIE WOJNY POLSKO BOLSZEWICKIEJ 1919-1921 W MATERIAŁACH ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W LUBLINIE

Wystawa została przygotowana w związku z 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej w 1920 r. i prezentuje materiały archiwalne dotyczące udziału mieszkańców Lubelszczyzny w wojnie polsko-bolszewickiej. Była ona eksponowana od 1 września 2020 r. do 1 lutego 2021 r. na dziedzińcu Archiwum Państwowego w Lublinie. Czytaj więcej

KATALOG/ALBUM WYSTAWY


UNIA LUBELSKA — HISTORIA I DZIEDZICTWO

Wystawa została przygotowana z okazji 450. rocznicy zawarcia unii lubelskiej w 1569 r. Była eksponowana w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w dn. 18-23 października br. jako towarzysząca XX Powszechnemu Zjazdowi Historyków Polskich. Ekspozycja składa się z 20 plansz przedstawiających drogę do zawarcia unii polsko-litewskiej, przebieg sejmu lubelskiego z 1569 r., postanowienia unii oraz jej późniejszą tradycję. Czytaj więcej

KATALOG WYSTAWY


DROGI KU WIEDZY

Drogi ku wiedzy to ekspozycja ukazująca różne aspekty i formy kształcenia na przestrzeni dziejów, zarówno indywidualnego jak i zbiorowego prowadzonego w placówkach oświatowych. Zamierzeniem autorów wystawy było przywołanie obrazu szkoły zarówno w jej wymiarze architektonicznym jak i instytucjonalnym. Czytaj więcej


Z ARCHIWUM KULTURALNEGO LUBLINA

Wystawa ta, po raz pierwszy zaprezentowana została podczas obchodów Lubelskiej Nocy Kultury w 2011 r. a następnie w nieco mniejszej wersji w gmachu lubelskiej Poczty Głównej. Dotyczy szeroko rozumianego dziedzictwa kulturalnego Lublina i Lubelszczyzny. Przypominamy na niej wydarzenia, instytucje i ludzi: teatry, kina, galerie, twórców, festiwale, wystawy, po których ślad zachował się w materiałach archiwalnych przechowywanych w Archiwum. Czytaj więcej


ARCHIWA RODZINNE

Prezentowane na wystawie archiwalia pochodzą z zasobu lubelskiego Archiwum i archiwów domowych stanowiących własność osób biorących udział w warsztatach archiwalnych odbywanych w lubelskim Archiwum w ramach ogólnopolskiej akcji „Archiwa Rodzinne”. Przedstawione na wystawie fotografie, dokumenty oraz plany ilustrują nie tylko zawartość archiwów domowych ale także losy osób i rodzin, na tle historii kraju i regionu. Czytaj więcej

KATALOG WYSTAWY


LUBLIN PO BOMBARDOWANIU 9.IX.1939 W FOTOGRAFII LUDWIKA HARTWIGA

Wystawa prezentuje wybór zdjęć znajdujących się w albumie zatytułowanym „Zniszczenia w Lublinie na skutek bombardowania przez Niemców dn. 9 IX 1939 r.”, który w 2012 roku został przekazany przez Urząd Miasta Lublin do Archiwum Państwowego w Lublinie. Pozostawione przez Hartwiga fotografie wyrażają cierpienie i destrukcję, które przyniosły ze sobą działania wojenne. Ujęcia uderzają dosłownością i brutalnością, oddając obraz strat po niemieckich nalotach. Są świadectwem, dokumentem i dowodem pozostawionym przez człowieka, którego ukochane miasto legło w gruzach. Czytaj więcej


NA ULICACH I MURACH. AFISZE I PLAKATY Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Na wystawie zostaną zaprezentowane wybrane plakaty i afisze z okresu okupacji hitlerowskiej – te same, które pojawiały się na ulicach i murach domów w tamtym czasie, podzielone w moduły tematyczne imitujące słupy ogłoszeniowe. Czytaj więcej


WIELKA WOJNA NA LUBELSZCZYŹNIE

Wystawa ta wpisuje się w obchody 100-lecia wybuchu I wojny światowej.  Prezentuje różne aspekty wojennej rzeczywistości lat 1914-1918,  a przedstawione na niej zostały materiały wydawane zarówno przez zaborcę rosyjskiego, jak i później przez okupujące nasz region wojska austriackie.  Czytaj więcej


DROGA DO WOLNOŚCI. WYBORY 4 CZERWCA 1989 W MATERIAŁACH ARCHIWALNYCH

Zamierzeniem wystawy jest przedstawienie wydarzeń jakie miały miejsce w Lublinie od końca 1988 r. do ogłoszenia wyników wyborów czerwcowych w 1989 r. Eksponowany materiał źródłowy to fotografie, plakaty, druki ulotne i dokumentacja zespołu archiwalnego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lublinie. Czytaj więcej


POWSTANIE LISTOPADOWE NA LUBELSZCZYŹNIE W MATERIAŁACH ARCHIWALNYCH

Wystawa składa się z działów ukazujących sytuację w przededniu powstania, jego przebieg i skutki, oraz charakterystykę oddziałów uczestniczących w walkach. Można ponadto zapoznać się z zasadami funkcjonowania służby zdrowia, straży bezpieczeństwa czy też demaskowania szpiegów. Ekspozycja ukazuje również jak przez lata pielęgnowana była pamięć o powstaniu. Czytaj więcej


DOKUMENTY POWSTANIA STYCZNIOWEGO. WYDARZENIA-LUDZIE-TRADYCJA

Wystawa została zorganizowana w ramach obchodów 150-tej rocznicy Powstania styczniowego. Zaprezentowane zostały na niej materiały z okresu powstania oraz późniejsze dokumenty związane z upamiętnieniem tego wydarzenia. Czytaj więcej


PRZEMYSŁ I TECHNIKA NA LUBELSZCZYŹNIE

Wystawa prezentuje materiały Archiwalne związane z rozwojem przemysłowego krajobrazu regionu Lubelszczyzny od XIX po II połowę XX wieku. Na ekspozycji zaprezentowane zostały akta, fotografie, różnego rodzaju plany i projekty. Czytaj więcej

-->