Historia

Radzyński Oddział Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lublinie został utworzony na mocy Zarządzenia nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 31 stycznia 1976 r. w sprawie utworzenia na terenie poszczególnych województw oddziałów wojewódzkich archiwów państwowych zniesienia dotychczasowych oddziałów terenowych archiwów wojewódzkich, właściwości terytorialnej oraz obsługi finansowej wojewódzkich archiwów państwowych, jak również zmiany nazw niektórych archiwów.

Oddziały archiwów wojewódzkich nie były jednostkami samodzielnymi, lecz stanowiły integralne oddziały w strukturze WAP, z tym że działające w warunkach zamiejscowych. Z dniem 1 stycznia 1984 uległa korekcie nazwa wojewódzkich archiwów państwowych, które przemianowano na archiwa państwowe. Od tego momentu uległa też korekta nazwy Oddziału, który zwie się odtąd „Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim”.

Zasięg działania Oddziału obejmuje teren byłego województwa bialskopodlaskiego (obecne powiaty: bialski, łosicki, Parczewski i radzyński). W zakresie jego pracy znalazły się wszystkie zadania WAP na obszarze jego właściwości terytorialnej, na które składało się:

  • kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego,
  • przejmowanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych,
  • ewidencjonowanie materiałów archiwalnych,
  • udostępnianie akt w pracowni naukowej,
  • prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej,
  • informowanie o zasobie i popularyzowanie archiwaliów historii archiwów,
  • wydawanie uwierzytelnionych wypisów, odpisów, wyciągów oraz zaświadczeń z przechowywanych materiałów archiwalnych.

Na zasób Oddziału złożył się zasób zlikwidowanego Powiatowego Archiwum Państwowego w Łukowie oraz sukcesywnie przejmowane akta likwidowanych państwowych jednostek organizacyjnych.

Na czele Oddziału stoi Kierownik odpowiedzialny bezpośrednio przed dyrektorem Archiwum Państwowego w Lublinie. Stanowisko Kierownika w 1976 roku objęła Stefania Domijańska, zaś w 1997 r. zastąpił ją Dariusz Magier. Poza kierownikiem w Oddziale pracują 3 osoby.

Do 31 sierpnia 2010 roku siedziba Oddziału mieściła się w zabytkowym pałacu Potockich przy ulicy Międzyrzeckiej nr 2 (od 2005 roku przemianowanej na Jana Pawła II nr 2). Od 1 września 2010 roku Archiwum mieści się przy ulicy Gen. Franciszka Kleeberga 10.

-->