Historia

W roku 1955 powołane zostało Powiatowe Archiwum Państwowe w Kraśniku z siedzibą w Kraśniku Fabrycznym. Swoim zasięgiem, do roku 1975 obejmowało trzy powiaty: biłgorajski, janowski i kraśnicki. W listopadzie 1955 roku rozpoczęło przejmowanie akt gmin z terenu powiatu kraśnickiego – do końca tego roku przejęło 20 zespołów. W następnym roku zasób wzrósł do 25 zespołów, a w roku 1957 osiągnął 51 zespołów. Z każdym rokiem powiększał się systematycznie zasób aktowy. W roku 1974 zasób Oddziału liczył 86 zespołów, 285 mb 35.600 ja. Na skutek likwidacji powiatów w roku 1975, do tutejszego Oddziału napłynęło ponad 150 mb akt. Likwidacja powiatów spowodowała zmianę nazwy z Powiatowego Archiwum Państwowego na Oddział Archiwum Państwowego w Lublinie.

-->