2024

WYKAZ NABYTKÓW BIBLIOTEKI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W LUBLINIE w 2024 R.

STYCZEŃ-KWIECIEŃ

Książki:

 • Biografie Sprawiedliwych, red. A. Krochmal, P. Pietrzyk. Warszawa 2023.
 • I. Kant, „Traktat o wiecznym pokoju”. Olsztyn 2023.
 • Księgi Obrad Płockiego Samorządu Powiatowego, T. I-III, oprac. Gryszpanowicz Piotr, Płock 2023.
 • Małłek J., „Das Entschwinden des masurischen Volkes”, Olsztyn 2023.
 • Mapy i plany Koszalina do 1945 r. pod red. Doroty Cywińskiej. Archiwum Państwowe w Koszalinie. Koszalin 2023.
 • Pieczęcie w archiwach, bibliotekach i muzeach. Charakterystyka zbiorów, metody opracowania, konserwacja, red. P. Gut, M. Hlebionek, J. Jankowska. Warszawa 2023.
 • Postępowanie z materiałami archiwalnymi w archiwach kościelnych. Katalog dobrych praktyk, red. ks. R. R. Kufel, A. Laszuk. Warszawa-Zielona Góra 2023.
 • Prof. Stanisław Kirkor (1905-1963) w dokumentach archiwalnych, katalog wystawy, red. A. Jodko, Gorzów Wielkopolski 2023.
 • Supranational Archives. Shared Heritage – different solutions, red. D. Drzewiecka, H. Dudała, W. Krawczuk. Warszawa 2023.
 • Urzędnicy służby zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945. Przewodnik biograficzny, T.3, oprac. K. Smolana. Warszawa 2023.
 • Więźniowie KL Lublin 1941-1944, red. Tomasz Kranz, Wojciech Lenarczyk, Państwowe Muzeum na Majdanku. Lublin 2022.
 • Wojciechowska Agnieszka, Wojciechowski Marek, Płoccy notariusze w dwudziestoleciu międzywojennym, Płock 2023.
 • Z. Klukowski, „Zamojszczyzna 1918-1959”. Warszawa 2023.

CZASOPISMA:

 • Arhivski vjesnik, R.66 (2023.)
 • Bibliotekarz Lubelski, T.66, Lublin 2023.
 • Krakowski Rocznik Archiwalny” T. XXIX, Kraków 2023.
 • Kronika Warszawy, nr 1-2 (167-168) 2023.
 • Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny, nr 30, Gorzów Wielkopolski 2023.
 • Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny” T.XV, Płock 2023.

MARZEC-KWIECIEŃ

KSIĄŻKI:

 • Archiwum w Regionie. Region w Archiwum. Część 2. Archiwum Państwowe w Katowicach w latach 2013-2022, red. B. Kalinowska-Wójcik, Katowice 2023.
 • Byzdra-Kusz P., „Stanisław Łoś (1890–1974). Życie i działalność w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim”, Lublin 2023.
 • Dąbrowski M., „Wydarzenia 26 czerwca 1959 roku w Kraśniku Fabrycznym: przyczyny – przebieg – represje”, Warszawa-Lublin 2020.
 • Educare necesse est: my wśród obcych, obcy wśród nas: przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. nauk. V. Urbaniak. Warszawa 2023.
 • Galicja – Dziedzictwo monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych”, red. P. Jędrzejewski. Kraków 2023.
 • Gaul J., “Trzymajcie się z Zachodem… Józef Piłsudski w poszukiwaniu polskiej racji stanu“, Warszawa 2023.
 • Majsak D. „Samoloty z Lublina”, Lublin 2021.
 • Mąka M. „Osiedle Dyrekcji Kolei Państwowych w Chełmie”, Chełm 2023.
 • Niepodległościowcy Wielkopolski południowo-wschodniej (ziemi kaliskiej) w świetle materiałów archiwalnych, praca zbiorowa pod red. G. Schlender, Kalisz 2023.
 • „Polacy w Irkucku w XIX i XX wieku”, red. nauk. E. Niebelski, Lublin 2020.
 • Przegaliński A., „Ocalić od zapomnienia: Studia z dziejów ziemian z Jastkowa i okolic w XIX i XX wieku”, Jastków 2023.
 • Sadurski I. „Dyrektorzy IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972-2022: Słownik biograficzny”, Lublin 2022.
 • Sitarz B., Szyłkowska J., „Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Szczecin. Ludzie i działalność (1981) 1989-2023”. Szczecin 2024.
 • Snoch J., Skarby z byfyja – od Gieschego do Porcelany Bogucic. Archiwalia z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach. Porcelana z kolekcji rodzinnych pracowników Archiwum. Katalog wystawy, Katowice 2023.
 • Stanuch Z., Glatz J., Robotnicy Boga. Duszpasterstwo Ludzi Pracy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Szczecinie, Szczecin 2023.
 • W imię wolności. Źródła do dziejów Powstania Styczniowego w zasobie Archiwum Państwowego w Radomiu” oprac. K. Głowacki. Radom 2024.
 • Wiącek P., Pasim Ł., „Powstanie styczniowe w zbiorowej pamięci mieszkańców Baranowa nad Wieprzem 1863-2023: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baranowie z okazji 160. rocznicy wybuchy powstania styczniowego” Baranów 2023.
 • Wyrzycki S. „Józef Piłsudski na dawnej karcie pocztowej i fotografii”, Kielce 2012.
 • Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historie. Prace laureatów IV edycji konkursu historyczno-literackiego, red. M. Duras. Szczecin 2023.
 • Żurawski H. „Akta miasta Kryłowa 1616-1807”, Kryłów-Lublin 2022.

CZASOPISMA:

 • „Przegląd Archiwalno-Historyczny”, t. X, Poznań 2023.
 • Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” T. 15. Warszawa 2022.
 • Szkice Archiwalno-Historyczne nr 20 (2023),
-->