Lubelszczyzna w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 w materiałach Archiwum Państwowego w Lublinie

Wystawa została przygotowana w związku z 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej w 1920 r. i prezentuje materiały archiwalne dotyczące udziału mieszkańców Lubelszczyzny w wojnie polsko-bolszewickiej. Jest ona eksponowana od 1 września 2020 r. na dziedzińcu Archiwum Państwowego w Lublinie, a jej elektroniczna wersja dostępna jest pod adresem: https://tiny.pl/7l4st.

Na 20 planszach wystawowych zaprezentowano archiwalia związane z działaniami wojennymi prowadzonymi w sierpniu 1920 r., walkę z agitacją bolszewicką i dezercją, ewakuację ludności i urzędów, kształtowanie nastrojów społecznych przy pomocy propagandy, postawy mieszkańców podczas wojny oraz podejmowane w okresie międzywojennym inicjatywy mające na celu upamiętnienie wojny i jej bohaterów. Wykorzystane na wystawie materiały archiwalne pochodzą z zespołów wytworzonych zarówno przez aktotwórców instytucjonalnych, stowarzyszenia oraz osoby prywatne. Dzięki zróżnicowanej formie zaprezentowanych materiałów archiwalnych odbiorcą wystawy mogą być osoby z różnych grup wiekowych.

FORMAT: wydruk na piance PCV, 150 x 100 cm, 20 plansz.

 

-->