O Źródłach Lubelskich

„Źródła Lubelskie” to seria wydawnicza powstała w 2013 r. i związana z inną serią „Fontes Lublinenses”. O ile w tamtej wydawane są źródła do końca XVIII w., to w „Źródłach” pojawiają się te z XIX i XX w. Dla odróżnienia jednej od drugiej postanowiono użyć polskiej nazwy Fontes Lublinenses czyli Źródła Lubelskie. Oba tytuły podkreślają genetyczny i funkcjonalny związek obu serii, które w założeniu inicjatorów mają tworzyć ruch wokół wydawania źródeł historycznych pochodzących z lubelskiego archiwum, ale są także otwarte dla materiałów o innej proweniencji, tematycznie związanych z dziejami Lubelszczyzny.

Powstanie kolejnych tomów wydawnictwa, to efekt pracy redaktora serii i osób odpowiedzialnych za działalność wydawniczą Archiwum Państwowego w Lublinie. Kontakty do nich znajdą Państwo w zakładce Wydawnictwa/Osoby odpowiedzialne za wydawnictwa APL  Z kolei pod tym adresem zamieściliśmy spisy treści poszczególnych tomów wydawnictwa.

Zapraszamy Państwa do lektury edycji z serii „Źródła Lubelskie” i zgłaszanie propozycji edytorskich.

-->