Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie w materiałach archiwalnych

Wystawa składa się z działów ukazujących sytuację w przededniu powstania, jego przebieg i skutki, oraz charakterystykę oddziałów uczestniczących w walkach. Można ponadto zapoznać się z zasadami funkcjonowania służby zdrowia, straży bezpieczeństwa czy też demaskowania szpiegów. Ekspozycja ukazuje również jak przez lata pielęgnowana była pamięć o powstaniu.

Wystawa towarzyszyła konferencji naukowej zorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Lublinie oraz II Katedrę Historii Nowożytnej Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II pt: Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie – źródła, wydarzenia, ludzie. Ekspozycja prezentuje wybór materiałów archiwalnych dotyczących powstania pochodzących m.in. z akt Komisji Województwa Lubelskiego, Komisji Województwa Podlaskiego, Akt miasta Lublina, Akt miasta Bełżce, Akt miasta Lubartowa, Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego 1918-1939, Akt ze zbiorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Archiwum Klemensowskich z Celejowa. Wystawa została także wzbogacona materiałami Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz mapami opracowanymi kartograficznie przez Marię Juran do publikacji Jana Skarbka – Województwo lubelskie w powstaniu listopadowym 1830-1831, Lublin, 2011.

Razem z wystawą tradycyjną uruchomiona została wersja online (kliknij obrazek, aby przejść do wersji online wystawy)

FORMAT: wydruk papierowy 100×70 cm, 24 plansze

Wcześniej prezentowana była:

3.11.- 16.12.2016, Zespół Szkół nr 1, Lublin

9.03 do 26.03.2018, WSHE w Zamościu

Kurator wystawy: Edyta Targońska; Opracowanie graficzne: Marek Krzykała

 

-->