O Subsidia Archivistica | Pomoce Archiwalne

Subsidia Archivistica | Pomoce Archiwalne to najmłodsza seria wydawnicza Archiwum Państwowego w Lublinie, która powstałą w 2021 r. W jej ramach ukazują się drukiem różne rodzaje opracowań o charakterze ewidencyjnym i informacyjnym, które są sporządzane w celu zarządzania zasobem archiwalnym, jego udostępniania oraz popularyzacji. Do publikacji, które pojawiają się w serii można zaliczyć przewodniki, inwentarze, katalogi i skorowidze czyli wydawnictwa specjalistyczne. Nie oznacza to jednak, że seria jest zamknięta na inne publikacje, które wzbogacają warsztat informacyjny archiwistów i wszystkich użytkowników zasobu.

Pierwszym tomem rozpoczynającym serię był inwentarz „Spuścizna Romana Ślaskiego (1886-1963) ekonomisty, działacza społeczno-politycznego i prezydenta miasta Lublina. Inwentarz analityczny zespołu archiwalnego”” autorstwa Edyty Targońskiej. Spis treści tego tomu, jaki wszystkich kolejnych znajdują się pod tym adresem. Powstanie kolejnych tomów wydawnictwa, to efekt pracy redaktora serii i osób odpowiedzialnych za działalność wydawniczą Archiwum Państwowego w Lublinie. Kontakty do nich znajdą Państwo w zakładce Wydawnictwa/Osoby odpowiedzialne za wydawnictwa APL  

-->