Tytuły i spisy treści tomów serii

1J. Siwiński „Wracać do was i klepać biedę nie myślę…” Listy z Syberii 1873-1879, oprac. E. Niebielski, Lublin 2013, ss. 227, ISBN 978-83-926895-3-9, ISBN 978-83-62421-67-1

SPIS TREŚCI

2A. Fedorowicz, Na dawnych szlakach. Młody las. Opowieść prawdziwa z lat wojny. Zapiski sanitariuszki Oddziału Partyzanckiego „Zenona” (marzec-sierpień 1944), oprac. M. Bechta i D. Magier, Lublin 2014, ss. 168, ISBN 978-83-938833-4-9, ISBN 978-83-64806-33-9

SPIS TREŚCI

-->