Droga do wolności. Wybory 4 czerwca 1989 w materiałach archiwalnych

Zamierzeniem wystawy jest przedstawienie wydarzeń jakie miały miejsce w Lublinie od końca 1988 r. do ogłoszenia wyników wyborów czerwcowych w 1989 r. Eksponowany materiał źródłowy to fotografie, plakaty, druki ulotne i dokumentacja zespołu archiwalnego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lublinie.

Fotografie autorstwa Tomasza Rodziewicza są wynikiem reporterskiego zapisu ówczesnych wydarzeń. Prezentowane fragmenty zbioru plakatów i druków wyborczych powstał z inicjatywy Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Archiwum Państwowego w Lublinie. W trakcie kampanii wyborczej członkowie „Solidarności” APL zbierali te materiały. W 1990 r. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” APL przekazała ten zbiór do zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie.

FORMAT: wydruk na papierze 100×70 cm, 20 plansz + 1 plansza tytułowa

STATUS: DOSTĘPNA

Wybór materiałów: Piotr Dymmel, Katarzyna Podstawka, Tomasz Rodziewicz, Edyta Targońska.
Oprawa graficzna: Marek Krzykała.

-->