Unia lubelska – historia i dziedzictwo

Wystawa została przygotowana z okazji 450. rocznicy zawarcia unii lubelskiej w 1569 r. Była eksponowana w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w dn. 18-23 października br. jako towarzysząca XX Powszechnemu Zjazdowi Historyków Polskich. Ekspozycja składa się z 20 plansz przedstawiających drogę do zawarcia unii polsko-litewskiej, przebieg sejmu lubelskiego z 1569 r., postanowienia unii oraz jej późniejszą tradycję.

W pierwszej kolejności wystawa prezentuje archiwalia i obiekty muzealne bezpośrednio związane z sejmem lubelskim 1569 r. i unią. Znajdziemy w tej grupie m.in. „Nowiny lubelskie”, czyli relacje z przebiegu obrad sejmowych w pierwszych dniach marca 1569 r., przekazywane przez posłów panom litewskim, którzy opuścili Lublin, nie godząc się na postanowienia unii zaproponowane przez stronę polską. Na planszach znalazły się również przedstawienia zabytków sztuki odwołujących się do wydarzeń  z czasu unii, jak też do miejsc w Lublinie, które towarzyszyły jej zawarciu.

Materiały archiwalne prezentowane w kopiach na wystawie pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie, Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, Archiwum Kapituły Katedralnej w Krakowie oraz ze zbiorów prywatnych Zbigniewa Nestorowicza.

FORMAT: wydruk na piance PCV, 150 x 100 cm, 20 plansz.

Załączniki

-->