Tytuły i spisy treści tomów serii

1Projekty architektoniczne Bohdana Kelles-Krauzego w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie, E. Błotnicka-Mazur, Lublin 2011, ss. 335, ISBN 978-83-926895-8-4.

SPIS TREŚCI

2Lublin po bombardowaniu 9 września 1939 roku. Album fotografii, oprac. P. Dymmel, T. Rodziewicz, Lublin 2012, ss. 168, ISBN 978-83-926895-2-2; 978-83-62421-61-9.

SPIS TREŚCI

3Polski plakat propagandowy dwudziestolecia międzywojennego w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie, oprac. M. Schmeichel-Zarzeczna, wyd. II niezmienione, Lublin 2019, ss. 159, ISBN 978-83-956289-0-0.

SPIS TREŚCI

4Cmentarze lubelskie, P. Dymmel, R. Litwiński, ,
Lublin 2015, ss. 514, ISBN 978-83-926-895-6-0; 978-83-7784-748-0.

SPIS TREŚCI

5Fotografie dawnego Lublina z akt Inspekcji Budowlanej, E. Zielińska,
Lublin 2020,
ss. 370, ISBN 978-83-945713-8-2.

SPIS TREŚCI

6Kartki na życie – Życie na kartki. Karty zaopatrzeniowe dla mieszkańców Lublina z lat 1915-1921. Katalog, J. Kus,
Lublin 2020, ss. 182, ISBN 978-83-956289-5-5.

SPIS TREŚCI

-->