Tytuły i spisy treści tomów serii

1 E. Targońska, Spuścizna Romana Ślaskiego (1886-1963) ekonomisty, działacza społeczno-politycznego i prezydenta miasta Lublina. Inwentarz analityczny zespołu, Lublin 2021, ss. 95, ISBN 978-83963974-1-6

SPIS TREŚCI

2 B. Dymitrzak, Stare druki w zbiorach biblioteki Archiwum Państwowego w Lublinie. Katalog, Lublin 2021, ss. 300, ISBN 978-83-963974-0-9

SPIS TREŚCI

3 E. Wierzbicka, Łosiowie. Dzieje rodu i spuścizn aktowych. Inwentarz analityczny Archiwum Łosiów 1566-1947, Lublin 2021, ss. 729, ISBN 978-83-963974-2-3

SPIS TREŚCI

-->