Formularz kontaktowy

Archiwum Państwowe w Lublinie informuje, że treść kierowanej korespondencji otrzymywanej pocztą elektroniczną powinna zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • adres do korespondencji z podaniem kodu pocztowego,
  • szczegółowe określenie przedmiotu sprawy.

W przypadku korespondencji elektronicznej, która nie zawiera ww. informacji, Archiwum będzie wzywać do uzupełnienia danych niezbędnych do zarejestrowania sprawy.

Uwaga! Obowiązkowo należy podać adres pocztowy do doręczeń.

Twoja wiadomość zostanie przesłana na adres kancelaria@lublin.ap.gov.pl
    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Lublinie. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie realizacji działań ustawowych Archiwum. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Archiwum jest realizacja obowiązku prawnego. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kwalifikacji archiwalnej dokumentacji. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych i informacji o ich przetwarzaniu, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w Archiwum należy kierować do inspektora ochrony danych: Michał Zawada, tel.: 81 528 61 40, e-mail: kancelaria@lublin.ap.gov.pl.

    -->