Historia

Powiatowe Archiwum Państwowe w Chełmie zostało założone w 1952 r. Zasięgiem działania obejmowało powiaty: chełmski, hrubieszowski i włodawski. Po reformie administracyjnej w 1975 r. PAP przekształcono w Oddział Terenowy Archiwum Państwowego w Lublinie, jednocześnie przenosząc jego siedzibę do Krasnegostawu. Odtąd zasięgiem działania obejmowało teren województwa chełmskiego.

W 1990 r. nastąpiła przeprowadzka Archiwum do Chełma. W 1997 r. zmieniła się siedziba Oddziału – przeniesiono go do nowo wybudowanego gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Chełmie przy ulicy Partyzantów 40.

-->