Kontakt

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie
ul. Partyzantów 40
22-100 Chełm

telefon / faks | 82 565 80 68
e-mail | chelm@lublin.ap.gov.pl

Pracownicy:

  • mgr Katarzyna Ślusarska – kierownik Oddziału; katarzyna.slusarska@lublin.ap.gov.pl
  • mgr Żaneta Wasyjczuk – starszy archiwista; zaneta.wasyjczuk@lublin.ap.gov.pl
  • mgr Małgorzata Buczek – archiwista; malgorzata.buczek@lublin.ap.gov.pl
  • Elżbieta Jarosz – pomocnik dokumentalisty/pracownik gospodarczy
-->