Kontakt

Archiwum Państwowe w Lublinie
ul. Jezuicka 13
20-950 Lublin

UWAGA: Wejście do budynku znajduje się od strony pl. Katedralnego (parking przy Archikatedrze).

telefon | 81 528 61 40
faks
| 81 528 61 46

e-mail | kancelaria@lublin.ap.gov.pl

-->