Archiwum Państwowe w Lublinie

ul. Jezuicka 13
20-950 Lublin

UWAGA: Wejście do budynku znajduje się od strony pl. Katedralnego (parking przy Katedrze).

telefon | 81 528 61 40

faks | 81 528 61 46

e-mail | kancelaria@lublin.ap.gov.pl