Armia Krajowa na Lubelszczyźnie. Historia Ludzie Dziedzictwo

W 2022 r. minęło dokładnie 80 lat od założenia największej konspiracyjnej organizacji wojskowej na świecie. Armia Krajowa, bo to o niej mowa, powstała z przekształcenia Związku Walki Zbrojnej. Wystawa Armia Krajowa na Lubelszczyźnie. Historia Ludzie Dziedzictwo składa się z 20 plansz (1 tytułowa + 19 merytorycznych), na których zaprezentowano najistotniejsze zagadnienia dotyczące lubelskiej Armii Krajowej, w tym: powstanie Komendy Okręgu na Lubelszczyźnie oraz jej struktury organizacyjne, wyekwipowanie, szkolenia, organizację działań w terenie, sylwetki jej członków i dowódców, działania zbrojne przeciwko nieprzyjacielowi, działalność wywiadowczą i kontrwywiadowczą, zwalczanie wroga zewnętrznego oraz upamiętnienie działań i ludzi związanych z Armią Krajową po wojnie i w czasach obecnych.

Wykorzystano szerokie spektrum materiałów archiwalnych z Archiwum Państwowego w Lublinie, począwszy od maszynopisów i rękopisów, przez odręcznie rysowane szkice i mapy, plany, publikacje, broszury, pocztówki, plakaty, fotografie, na medalach i innych materiałach związanych z AK skończywszy. Najwięcej obiektów pochodzi z zespołu „Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa Okręg Lublin” oraz „Zbiory, relacje i wspomnienia dotyczące wojny i okupacji 1939–1944”. Wykorzystano również archiwalia pochodzące z prywatnej spuścizny Mikołaja Spóza oraz ze zbiorów Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Terenowy w Lublinie, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Międzyrzecu Podlaskim i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Kraśniku.  Materiały muzealne w postaci fotografii pistoletu VIS z 1935 r. oraz bagnetu polskiego wz. 28 (wz. 29) zostały udostępnione przez Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. Wystawa była elementem programu XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki. Wystawa posiada wersję on-line dostępną na stronie.

FORMAT: wydruk na piance PCV, 150×100 cm, 20 plansz.

-->