Dokumenty Powstania styczniowego. Wydarzenia-ludzie-tradycja

Wystawa została zorganizowana w ramach obchodów 150-tej rocznicy Powstania styczniowego. Zaprezentowane zostały na niej materiały z okresu powstania oraz późniejsze dokumenty związane z upamiętnieniem tego wydarzenia.

Ekspozycja składa się z trzech części. Pierwsza z nich poświęcona została genezie wybuchu walk ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń dotyczących Lublina na początku lat 60 XIX w. Można tu odnaleźć informacje dotyczące odprawianych nabożeństw patriotycznych, zdejmowania rosyjskich napisów i herbów, odpalaniu petard. Druga część wystawy prezentuje m.in. sylwetki dowódców oddziałów działających na Lubelszczyźnie, najważniejsze wydarzenia i ludzi biorących w nich udział. Obok materiałów dotyczących powszechnie znanych postaci jak Leona Frankowskiego czy Kazimierza Bogdanowicza pojawiają się również przekazy o osobach często znanych jedynie z zaprezentowanych dokumentów. Większość archiwaliów jest wytworem administracji rosyjskiej, choć pojawiają się także dokumenty wytworzone przez stronę polską – przede wszystkim gazety zawierające doniesienia również o walkach na Lubelszczyźnie. Część trzecia wystawy dotyczy kultywowania pamięci o powstaniu i jego żywej tradycji. Poświęcona jest w dużej mierze weteranom walk.

FORMAT: wydruk na papierze 100×70 cm, 25 plansz

STATUS: DO WYPOŻYCZENIA

Rezerwacje:

12.04 do 30.04.2018, WSHE w Zamościu

Kurator wystawy: Rafał Hordyjewski ; Opracowanie graficzne: Marek Krzykała

-->