WYKAZ NABYTKÓW

 BIBLIOTEKI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W LUBLINIE

 

STYCZEŃ-MARZEC 2022

Książki:

 • 120 lat wodociągów w Lesznie, oprac. Urbaniak, J. Spychaj-Skopińska, Leszno 2021.
 • 75-lecie Archiwum Państwowego w Gdańsku 1946-2021, r A. Regliński, Gdańsk 2021.
 • Archiwum Państwowe w Kaliszu (1951-2021). 70 lat działalności, G. Schlender, Kalisz 2021.
 • Bitewnik Łódzki 1914 w kolorze, red. P. Zawilski, Z. Janeczek, M. Jagiełło, Łódź 2021.
 • Bitwa warszawska z perspektywy wieku, red. J. Załęczny, Pułtusk 2021.
 • Budniak M., Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze w latach 1950-1954, Zielona Góra 2021.
 • Educare necesse est… Rzeczpospolita małych ojczyzn. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. V. Urbaniak, Warszawa 2021.
 • Jelonek E., Wspomnienia o pociągu pancernym Smok. Wojna polsko-ukraińska 1919, K. Jelonek-Litewka, A. Litewka, współpr. T. Wroński, Kraków 2021.
 • Kondratowicz-Miliszkiewicz Ł., Miliszkiewicz G., Stachyra H., Wieś – dwór – miasteczko. Historia zapisuje – Muzeum Wsi Lubelskiej opowiada. Katalog ekspozycji i zabytków = Village – manor – town. As written by history and told by the Open Air Village Museum in Lublin, Lublin 2021.
 • Krochmal J., Skarby w archiwach zaklęte. Dzieje Polski w dokumencie archiwalnym, 1, Dawna Polska (do 1795 roku) = Enchanted treasures from the archives. A history of Poland in archive documents, pt. 1, Old Poland (to 1795), Warszawa 2021.
 • Majątek Budnych. Uroczy zakątek pod Lublinem, oprac. T. Kot, I. Brankiewicz, A. Przegaliński, Jastków 2020.
 • Markiewicz M., Lekarze, Lublin 2019.
 • Markiewicz M., Nauczyciele przyszłych lekarzy, Lublin 2020.
 • Markiewicz M., Sylwetki zmarłych lekarzy, Lublin 2021.
 • Materiały z sesji historyczno-patriotycznej z okazji XXXV-lecia ZŻWP – Lublin, 15 listopada 2016 Trybunał Koronny, red. T. Sobieszek, Lublin [2016].
 • Nieznany przywilej kupców kaliskich z 1568 r., oprac. Z. Wojciechowska, red. G. Schlender, Kalisz 2021.
 • Polski słownik biograficzny. Taube Johann – Teodorowicz Feliks, 53/1, [ogólnego zbioru], z. 216, red. A. Romanowski, Kraków 2019.
 • Polski słownik biograficzny. Teodorowicz Feliks – Tetmajer Adolf, 53/2, [ogólnego zbioru], z. 217, red. A. Romanowski, Kraków 2020.
 • Polski słownik biograficzny. Tetmajer Adolf – Themerson Stefan, t. 53/3, [ogólnego zbioru], z. 218, red. A. Romanowski, Kraków 2021.
 • Polski słownik biograficzny. Themerson Stefan – Toeplitz Jerzy, t. 53/4, [ogólnego zbioru], z. 219, red. A. Romanowski, Kraków 2021.
 • Prałat E., Ród historii, historia rodu. Archiwum rodu Żółtowskich. Ikonografia siedzib z powiatu kościańskiego, Poznań 2021.
 • Puszka M., Stare druki lubelskie w Bibliotece Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2021.
 • Rodziewicz T., O dawnych i współczesnych związkach Lublina i Wilna. Katalog wystawy, Warszawa 2021.
 • Stokłosa M., Wójcik A., Cukier krzepi. Opowieść na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, Kraków 2020.
 • Stolica Rassalskiego, oprac. Lebensztejn, Ł. Karolewski, G. Mika, Warszawa 2021.
 • Strategia rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021-2030, red. J. Chojecka, M. Muszyńska, P. Pietrzyk, E. Rosowska-Jakubczyk, M. Sadza, Warszawa 2021.
 • Urbaniak, Warszawiaków portret niedzisiejszy, Warszawa 2021.
 • Władysław Łokietek. Odnowiciel Królestwa Polskiego, red. J. Grabowski, ks. W. Graczyk, H. Wajs, Warszawa 2021.
 • Z Wawelu do Lublina. Skarby z królewskiego dworu – wystawa ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu et non solum,
  Lublin 2021.
 • Zarys działalności organizacji lubelskiej Związku Byłych Żołnierzy i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego 1981-2010, oprac. A. Chmiel et al., Lublin 2011.
 • Zugaj L., Aktywność gospodarcza mieszkańców gminy Jastków do 1939 r., Jastków 2021.

 

Czasopisma:

 • „Arhivski Vjesnik”, t. 64, 2021.
 • ,,Bibliotekarz Lubelski”, t. 64, 2022.
 • „Fontes Izvori”, t. 27, 2021.
 • „Kronika Warszawy”, nr 1, 2021.
 • „Kronika Warszawy”, nr 2, 2021.
 • „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 69, 2021, nr 3.
 • „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 69, 2021, nr 4.
 • „Lublin. Kultura i społeczeństwo”, nr 5, 2021.
 • „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 28, 2021.
 • „Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny”, t. 13, 2022.
 • „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”, t. 13, 2020.
 • „Rocznik Archiwum Akt Nowych”, nr 1, 2021.
 • „Studia Archiwalne”, t. 7, 2020.
 • „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, t. 10, 2021.