Z archiwum kulturalnego Lublina

Wystawa ta, po raz pierwszy zaprezentowana została podczas obchodów Lubelskiej Nocy Kultury w 2011 r. a następnie w nieco mniejszej wersji w gmachu lubelskiej Poczty Głównej. Dotyczy szeroko rozumianego dziedzictwa kulturalnego Lublina i Lubelszczyzny. Przypominamy na niej wydarzenia, instytucje i ludzi: teatry, kina, galerie, twórców, festiwale, wystawy, po których ślad zachował się w materiałach archiwalnych przechowywanych w Archiwum.

Ekspozycja dostępna jest w dwóch wersjach składających się z następujących działów:

Wersja podstawowa składa się z 10 dużych (120×94,5 cm) plansz zatytułowanych:

 • Teatr Osterwy (2 plansze)
 • Kultura Ludowa
 • Sztuki Plastyczne
 • Kino (2 plansze)
 • Sztukmistrze
 • Teatr Przedwojenny
 • Jedna Ziemia Wiele Kultur
 • Towarzystwo Muzyczny

Wersja rozszerzona składa się z 23 plansz (100×70 cm). W jej skład oprócz wyżej wymienionych wchodzą:

 • Józef Czechowicz
 • Teatr Lubelski
 • Teatr w Budowie
 • Teatr Polski
 • Teatr Miejski
 • Kultura Ludowa 2
 • Teatr Przedwojenny 2
 • Filharmonia
 • Dni Lublina
 • Cyrk
 • Kino 3
 • Inne Teatry

STATUS: DOSTĘPNA

Rezerwacje:

1-28.02.2017, MBP filia 38, Lublin

1-31.03.2017, MBP filia 36, Lublin

Wcześniej prezentowana była:

7.07.-30.09.2015, Muzeum Regionalne w Kluczkowicach

Kurator wystawy: Rafał Hordyjewski; opracowanie graficzne: Marek Krzykała


Załączniki

-->