Zasób

Struktura zasobu archiwalnego Oddziału jest wynikiem częstych zmian administracyjnych dokonywanych po 1945 r. Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie posiada akta z terenu miasta Chełma oraz dawnych powiatów: chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego. Od 1975 r. gromadziło materiały wytworzone na terenie województwa chełmskiego.

W zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Chełmie znajdują się akta miast: Chełma z lat 1821-1950, Dubienki z lat (1773) 1850-1915, Hrubieszowa z lat 1964-1950 (1951) oraz Włodawy z lat 1837, 1915, 1942-1950 (-1951). W zawartości aktowej w/w zespołów zachowały się materiały dotyczące administracji, władz, organizacji przestrzennej, ludności, stanu sanitarnego jak również książki meldunkowe ludności (Chełm, Hrubieszów). Akta gmin powiatów chełmskiego hrubieszowskiego oraz włodawskiego w ilości 46 zespołów archiwalnych zachowały się z lat 1833-1954. W pozostałości aktowej powstałej w wyniku działalności tych urzędów znajdują się dokumenty dotyczące organizacji gmin, protokoły z sesji rad, protokoły komisji gminnych, spraw budżetowych, podatkowych, ludności.

W zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Chełmie przechowywane są również akta administracji państwowej i samorządowej – Powiatowych Rad Narodowych w Chełmie, Hrubieszowie i Włodawie z lat 1944-1950; Starostw w Chełmie, Hrubieszowie i Włodawie z lat 1944-1950; Prezydiów Powiatowych Rad Narodowych i Urzędów Powiatowych w Chełmie, Hrubieszowie i Włodawie z lat 1950-1975; prezydiów gromadzkich rad narodowych powiatów: chełmskiego, hrubieszowskiego oraz włodawskiego z lat 1955- 1972; urzędów gmin i gminnych rad narodowych województwa chełmskiego z lat 1973-1990 oraz akta Urzędu Wojewódzkiego z lat 1975-1998.

Akta instytucji wymiaru sprawiedliwości zachowały w zespołach sądów: Gminnego I i II Okręgu powiatu chełmskiego z lat 1870-1919, Gminnego I, II i III Okręgu powiatu hrubieszowskiego z lat 1876-1916, Pokoju w Chełmie z lat 1812-1913, sądów pokoju powiatu chełmskiego z lat 1915-1935, sądów powiatu hrubieszowskiego z lat 1918-1928 (1938), sądów pokoju powiatu włodawskiego z lat 1919-1923. W zasobie Oddziału przechowywane są również akta Prokuratur Powiatowych: w Chełmie z lat (1947) 1950-1966, w Hrubieszowie z 1955-1960 oraz we Włodawie 1950-1959. Akta hipotek zachowały się z terenów powiatu chełmskiego oraz z miasta Chełma z lat (1752) 1818-1942, hrubieszowskiego z lat (1725) 1818-1959, włodawskiego z lat 1822-1935 oraz włodzimierskiego z lat 1922-1939. Akta notariuszy urzędujących w Chełmie zachowały w ilości 15 zespołów archiwalnych ( jest to dokumentacja powstała w wyniku działalności urzędowej 15 notariuszy działających na terenie miasta Chełma ) z lat 1810-1945. W zasobie przechowywane są również dokumenty notariuszy działających w Hrubieszowie, w Parczewie oraz we Włodawie. Są to księgi dokumentów notarialnych sporządzanych przed notariuszami oraz repertoria i skorowidze do tych ksiąg.

Pozostałość aktowa urzędów skarbowych w Chełmie, Hrubieszowie oraz we Włodawie zachowała się z lat (1920-1943) 1944-1950 (1952). W Archiwum przechowywane są również akta instytucji bankowych: Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. w Lublinie Oddział w Chełmie, Krasnymstawie i Włodawie; Narodowy Bank Polski Oddział w Hrubieszowie z lat 1951-1964 oraz Oddział w Chełmie Lubelskim z lat 1957-1974 – przejęty do archiwum w 2001 r.

Dokumenty dotyczące działalności instytucji oświatowych zachowały się w aktach inspektoratów szkolnych w Chełmie z lat (1916-1943) 1944-1940 (1951-1958) oraz we Włodawie z lat (1929-1943) 1944-1950 (1951-1959). W zespołach tych znajdują się materiały dotyczące organizacji sieci szkolnej, szkół, nauczycieli.  Oddział przechowuje również akta szkół z terenu miasta Chełma: Chełmskie Gimnazjum Męskie w Chełmie z lat 1866-1916; Państwowe Gimnazjum Felczerskie w Chełmie 1951-1958 oraz akta szkół rolniczych powiatu chełmskiego z lat 1944-1952 i hrubieszowskiego z lat 1946-1951.

Akta partii politycznych to pozostałość po Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: Komitet Wojewódzki w Chełmie z lat 1975-1990 oraz komitety gminne z terenu województwa chełmskiego z lat 1975-1990.

Oddział zgromadził również akta przedsiębiorstw przemysłowych, np. Zakładu Wyrobów Sanitarnych w Krasnymstawie-Borku z lat 1967 – 1995, Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe w Chełmie z lat 1954-1997, Chełmskich Zakładów Obuwia w Chełmie z lat 1969-1990.

-->