O Fontes Lublinenses

,,Fontes Lublinenses” to seria wydawnicza prowadzona przez Archiwum Państwowe w Lublinie, którą zapoczątkowano w 2006 r. W zamierzeniu jej redaktora, dr. Piotra Dymmela oraz autorów współtworzących kolejne tomy, ma być miejscem przeznaczonym do publikacji źródeł archiwalnych, zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Lublinie, powstałych do schyłku XVIII w., czyli w tzw. okresie staropolskim. Seria otwarta jest także dla autorów edycji źródeł z innych archiwów (państwowych, diecezjalnych, czy nawet parafialnych), posiadających archiwalia powstałe lub dotyczące terenów przedrozbiorowego województwa lubelskiego, części bełskiego, ziemi chełmskiej i Podlasia, stanowiącego w tamtym czasie południowe obrzeża Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W serii ,,Fontes Lublinenses” publikowane są źródła o rozmaitym charakterze formalnym i treściowym. Począwszy od całych jednostek aktowych, jak np. księgi miejskie, metryki parafialne, księgi rachunkowe, przez tematycznie kompilowane wypisy ze źródeł podawane in extenso (lauda sejmikowe, źródła do dziejów wybranych społeczności etnicznych i religijnych), a skończywszy na pamiętnikach.

Dzięki tak szerokiej formule ,,Fontes Lublinenses”, od roku powstania serii do 2017 r. ukazało się w niej IX tomów edycji źródłowych. Można zatem powiedzieć, że mamy do czynienia z wydawnictwem ukazującym się w miarę cyklicznie, chociaż nie corocznie. Tę częstotliwość i liczbę powstałych tomów zawdzięczamy przede wszystkim współpracy ze środowiskiem historyków lubelskich, skupionych w Instytucie Historii UMCS w Lublinie, co nie oznacza, że seria nie jest znana także w innych ośrodkach akademickich kraju. Zawdzięczamy to dodatkowo stałej (od II tomu) i rozpoznawalnej już szacie graficznej ,,Fontes”.

Powstanie kolejnych tomów wydawnictwa, to efekt pracy redaktora serii i osób odpowiedzialnych za działalność wydawniczą Archiwum Państwowego w Lublinie. Kontakty do nich znajdą Państwo w zakładce Wydawnictwa/Osoby odpowiedzialne za wydawnictwa APL   Z kolei w zakładce Wydawnictwa/Fontes Lublinenses/Spis treści zamieściliśmy spisy treści poszczególnych tomów wydawnictwa.

Zapraszamy Państwa do lektury edycji z serii ,,Fontes Lublinenses” i zgłaszanie propozycji edytorskich.

-->