W promieniach majowej jutrzenki. Konstytucja 3 maja i jej znaczenie

Polska konstytucja uchwalona 3 V 1791 r. była jednym z pierwszych aktów tego typu na świecie. W związku z obchodami 230. rocznicy tego podniosłego aktu Archiwum Państwowe w Lublinie przygotowało wystawę poświęconą historii Konstytucji 3 maja z 1791 r., okolicznościom politycznym jej uchwalenia oraz kultywowaniu pamięci o niej w późniejszych latach. Na planszach znajdują się materiały archiwalne oraz informacje dotyczące działalności Sejmu Czteroletniego, poszczególnych zapisów samej konstytucji, która była zwieńczeniem jego prac oraz istotnym zmianom, które wprowadzała choćby w statusie miast. Kilka plansz poświęconych jest zawiązanej w Petersburgu konfederacji targowickiej oraz wojnie w obronie uchwalonej konstytucji. Na planszach wystawowych znajdziemy informacje o osobach, które w sposób znaczący zaznaczyły swoją obecność podczas wydarzeń związanych z przyjęciem „Ustawy Rządowej” z 1791 r. Wystawa obejmuje również tematykę związaną z upamiętnieniem dziedzictwa majowej konstytucji w okresie międzywojennym oraz w PRL. Całość wystawy powstała w oparciu o zasoby lubelskiego archiwum oraz cyfrowe kopie materiałów udostępnionych przez pana Zbigniewa Nestorowicza. Wystawa posiada wersję on-line dostępną na stronie.
FORMAT: wydruk na piance PCV, 150 x 100 cm, 20 plansz.

 

 

 

 

 

 

-->