Starszy archiwista

dr Robert Jop

Sekcja prac naukowych i wydawniczych oraz popularyzacji

Archiwum Państwowe w Lublinie

Jezuicka 13

20-950 Lublin

tel. 81 528 61 59

e-mail: robert.jop@lublin.ap.gov.pl