Osoba odpowiedzialna za wydawnictwa

dr Bartosz Staręgowski

Oddział V Popularyzacji zasobu archiwalnego

Archiwum Państwowe w Lublinie
Jezuicka 13, 20-950 Lublin

tel. 81 528 61 59 / 734 115 584

e-mail: bartosz.staregowski@lublin.ap.gov.pl

-->