Bazy danych

UWAGA!
Począwszy od 15 stycznia 2018 roku, pełne i aktualne dane dotyczące archiwów państwowych są prezentowane wyłącznie na stronie
szukajwarchiwach.gov.pl

Informacje o zasobie Archiwum z szybką i wygodną wyszukiwarką oraz kilkaset tysięcy zdigitalizowanych materiałów z zasobu naszego Archiwum (m.in. akta Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego 1919-1939 Wydział Komunikacyjno-Budowlany, akta polskich organizacji konspiracyjnych i niepodległościowych z okresu II wojny światowej i pierwszych lat powojennych, Chełmski Konsystorz Greckokatolicki, księgi metrykalne).


Księgi metrykalne i stanu cywilnego PRADZIAD

Baza danych Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego (PRADZIAD) zawiera informacje o księgach metrykalnych i stanu cywilnego przechowywanych we wszystkich archiwach państwowych (stan na początek 2009 r.), Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Archiwum Archidiecezjalnym w Łodzi, Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, Archiwum Diecezjalnym w Płocku, Archiwum Diecezjalnym w Drohiczynie (tylko z dawnej diecezji pińskiej), Archiwum Archidiecezjalnym w Szczecinie, Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu oraz o księgach metrykalnych wyznania mojżeszowego i rzymskokatolickiego przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego m. st. Warszawy – Archiwum (tzw. archiwum zabużańskie – stan na 2006 r. Baza nie zawiera spisu nazwisk występujących w dokumentach bądź informacji o konkretnych osobach.


Bazy lokalne

Wykaz baz danych prowadzonych w naszym Archiwum. Bazy udostępniane są w pracowni naukowej.

-->