Zasób

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim w swoim zasobie posiada archiwalia wytworzone na terenie byłego województwa bialskopodlaskiego i części siedleckiego (powiaty: bialski, łosicki, łukowski, parczewski, radzyński) w XIX i XX w. Wielkość zasobu to 1200 mb. akt, na które składa się ponad 640 zespołów archiwalnych, liczących ponad 120.913 j.a.

Wśród materiałów archiwalnych przechowywanych w radzyńskim Archiwum Państwowym znajdują się akta: administracji państwowej i samorządowej (powiatowe rady narodowe, starostwa powiatowe, powiatowe urzędy ziemskie, akta miast i gmin do 1950 r., prezydia powiatowych i gromadzkich rad narodowych, urzędy gmin i miast z lat 1973-1990, urzędy rejonowe oraz Urząd Wojewódzki w Białej Podlaskiej z lat 1975-1998); administracji specjalnej (urzędy skarbowe, państwowe inspektoraty statystyczne); instytucji społecznych i organizacji (np. Rada Główna Opiekuńcza Polski Komitet Opieki, powiatowe komendy „Służby Polsce”); instytucji wymiaru sprawiedliwości (sądy okręgowe, pokoju, grodzkie, powiatowe, prokuratury) oraz notariuszy (miast: Konstantynowa, Łosic, Międzyrzeca Podlaskiego, Radzynia Podlaskiego i Sokołowa) i hipoteka (bialska i radzyńska). Poza tym w zasobie Archiwum znajdują się akta administracji szkolnej i szkół (Rada Szkolna Powiatowa i Okręgowa w Łukowie, Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Leśnej Podlaskiej), związków zawodowych (Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Białej Podlaskiej), banków, instytucji kredytowych i przedsiębiorstw oraz partii i organizacji społeczno-politycznych (np. Front Jedności Narodu, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Liga Morska i Kolonialna Obwód w Łukowie).

Od 1976 roku zasób Oddziału zwiększył się o ponad 600 mb. Całość zasobu posiada ewidencję archiwalną.

-->