Drogi ku wiedzy

Drogi ku wiedzy to ekspozycja ukazująca różne aspekty i formy kształcenia na przestrzeni dziejów, zarówno indywidualnego jak i zbiorowego prowadzonego w placówkach oświatowych. Zamierzeniem autorów wystawy było przywołanie obrazu szkoły zarówno w jej wymiarze architektonicznym jak i instytucjonalnym.

Jest to, bowiem przestrzeń kształtująca postawy młodych ludzi – nagradzanych, karanych, relegowanych. Szkoła przedstawiona została, więc jako budynek i społeczność, jako miejsce rozwoju i spełniania ambicji, ale niekiedy także zniewolenia oraz podporządkowania obcym ideom i wpływom. Jej uczniowie posiadają własne zdania i osobowości, kształtują otaczającą ich rzeczywistość na swój indywidualny sposób bądź też zostają wtłoczeni w twarde tryby systemu podporządkowanego obcym interesom.

Wystawa ukazuje jak, pod wieloma względami, odmienne były realia szkolne II poł. XIX i początku XX wieku w porównaniu do współczesnych. Ciekawostką mogą być instrukcje programowe dla nauczycieli, kroje mundurków noszonych przez uczniów, zalecane zestawy ćwiczeń, czy też przepisy dotyczące higieny osobistej nakazujące uczniom m.in. kąpiel z myciem głowy raz na dwa tygodnie czy zmianę bielizny minimum, co dwa dni. Pośród prezentowanych dokumentów można odnaleźć również tzw. „Wilczy bilet”, którego otrzymanie powodowało wydalenie ucznia ze szkoły i zakaz przyjmowania go w innych placówkach państwowych.

Wystawa składa się z 19 plansz stworzonych z różnorodnych dokumentów. Przedstawione zostały świadectwa szkolne, regulaminy, fotografie, wypracowania, korespondencja z rodzicami uczniów prowadzona przez szkoły, szkice mundurków i wiele innych materiałów związanych z kształceniem.

Otwarcie wystawy towarzyszyło wydarzeniom związanym z IX Lubelskim Festiwalem Nauki w 2012 r

FORMAT: wydruk na papierze 100×70 cm, 19 plansz

Wcześniej prezentowana była:

  • 14.10. – 29.11.2019 – Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli
  • 7.05. – 1.06.2018 – Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie
  • 1-31.05.2017 – MBP 38, Lublin
  • 16-31.10.2017 – Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
  • 15.04 – 10.06.2016 – Muzeum Regionalne w Kluczkowicach
  • 13-31.10.2015 – Miejska Biblioteka Publiczna nr 38 w Lublinie (folder z informacjami o wystawie Droga ku wiedzy)
  • 28.09. – 9.10.2015 – Biblioteka Główna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie
  • 21-25.09.2015 – Archiwum Państwowe w Lublinie (Lubelski Festiwal Nauki)
  • 30.03 – 4.06.2015 – Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim

Autorzy wystawy: Renata Gąsior, Sebastian Czerniak
Opracowanie graficzne: Marek Krzykała


 

Załączniki

-->