Kontakt

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
ul. Kardynała Wyszyńskiego 2
23-204 Kraśnik

telefon / faks | 81 825 66 14
e-mail | krasnik@lublin.ap.gov.pl

Pracownicy:

  • Aneta Kowalczyk – kierownik Oddziału
  • Danuta Wasilewska – młodszy archiwista
  • Anna Nowicka – młodszy archiwista
  • Ewa Tęcza – pracownik gospodarczy
-->