e-Rewers

Instrukcja

 1. Prosimy o dokładne wypełnienie rewersu. W przypadku podania błędnych lub niepełnych danych, zamówienie takie może zostać nie zrealizowane.
 2. Ewidencja zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie i jego oddziałów dostępna jest na portalu Szukaj w Archiwach:
  Centrala
  Oddział w Chełmie
  Oddział w Kraśniku
  Oddział w Radzyniu Podlaskim
 3. W przypadku braku dostępnej na portalu Szukaj w Archiwach ewidencji któregoś z zespołów skontaktuj się z obsługą czytelni.
 4. Zamówienie składane przez e-rewers wypełnia się osobno dla każdej jednostki archiwalnej.
 5. Po złożeniu e-rewersu otrzymają Państwo automatyczne potwierdzenie jego złożenia. Potwierdzenie takie nie oznacza, że materiały archiwalne zostaną przygotowane na wskazaną w zamówieniu datę planowanej wizyty w archiwum.

  Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w na stronie internetowej Archiwum https://lublin.ap.gov.pl/o-archiwum/ochrona-danych-osobowych.

   

  -->