Mieszkańcy Kocka

Archiwalna baza danych Rejestr mieszkańców Kocka 1931-1939 zawiera osoby wpisane do ksiąg meldunkowych miasta Kocka w latach 30. XX wieku. Są to zarówno osoby, które rzeczywiście zamieszkiwały Kock w momencie zamknięcia księgi, wszyscy zmarli, którzy kiedykolwiek byli doń wpisani, przebywający w mieście czasowo, pracownicy okresowi, wreszcie ci, którzy wyjechali, zginęli w czasie wojny i okupacji niemieckiej.
W rozumienia pierwszego po odzyskaniu niepodległości polskiego prawa meldunkowego wprowadzanego od 1928 r., na ludność gminy składały się osoby rzeczywiście mieszkające w jej obrębie, przez co rozumiano fakt zajmowania mieszkania stałego lub czasowego.  Obowiązek realizacji prawa meldunkowego spoczywał na gminach, zaś nadzór nad tymi czynnościami sprawowały władze administracji ogólnej. W praktyce czynności te wypełniane były przez kocki Zarząd Miejski. Głównymi środkami ewidencyjnymi były rejestry mieszkańców.
Rejestr mieszkańców zawiera w sobie niezwykłe bogactwo informacji, które posłużyć mogą nie tylko do badań genealogicznych (imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, imiona rodziców i dzieci, zawody, zajęcia itp.). Bogate źródła informacji znajdą tu badacze dziejów społeczności miejskiej dwudziestolecia międzywojennego, aktywności osiedleńczej, profesji, wyznań, życia rodzinnego i stanu cywilnego, mniejszości narodowych czy założeń urbanistycznych.
Baza danych zawiera nazwisko i imię oraz sygnaturę archiwalną. Każdy kto odnajdzie w bazie osobę, która szczególnie go zainteresuje, może sięgnąć do materiału archiwalnego przechowywanego w radzyńskim Archiwum Państwowym odwiedzając pracownię naukową Oddziału.

PRZEJDŹ DO BAZY

-->