O Ikonotece Lubelskiej

Seria „Ikonoteka Lubelska” powstała w 2011 r. jako odpowiedź na spore zainteresowanie badaczy i amatorów historii wizualnymi świadectwami przeszłości. Wpływ na to miał zapewne rozwój tzw. kultury obrazkowej, która tworzy klimat sprzyjający obserwowaniu różnego rodzaju znaków ikonicznych oraz rozwój technologiczny, który umożliwił szerokie rozpowszechnienie owych znaków. Internet oraz współczesne narzędzie technologiczne pozwalają na przesyłanie ogromnej ilości znaków, obrazków czy grafik, które coraz częściej zastępują język pisany. Nie dziwić więc powinno to, że w tak dynamicznie zmieniającej się kulturze obrazu i możliwości technologicznych wzrasta zainteresowanie społeczne również dawnymi zabytkami ikonograficznymi.

W ten nurt stara się wpisać seria wydawnicza Archiwum Państwowego w Lublinie, w której wydawane są albumy prezentujące materiały ikonograficzne z jego zasobu. Są to grafiki, plakaty, rysunki, projekty architektoniczne i urbanistyczne, zabytki kartograficzne, dekoracje graficzne dokumentów oraz najbardziej popularne i rozpowszechnione – widokówki oraz fotografie. Choć znane badaczom, archiwistom, historykom sztuki czy specjalistom w danej dziedzinie, to dzięki tej serii mogły być dostępne dla szerszej publiczności. Choć duża część dostępna jest już w Internecie, to jednak wydawane przez lubelskie archiwum albumy prezentują materiał odpowiednio wyselekcjonowany, uporządkowany i opisany.

Ikonoteka Lubelska stanowi uzupełnienie serii „Fontes Lublinenses”, w ramach której wydawane są źródła pisane. O ile w przypadku tej ostatniej elementem spajającym są edycje źródłowe materiałów archiwalnych, to w przypadku „Ikonoteki” tematem przewodnim są materiały ikonograficzne pochodzące z zasobu APL. Nie oznacza to jednak, że seria zamknięta jest również na dokumentację innej proweniencji, ale związanej tematycznie z dziejami Lublina i Lubelszczyzny. Pierwszym tomem rozpoczynającym serię były „Projekty architektoniczne Bohdana Kelles-Krauzego w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie” autorstwa Elżbiety Błotnickiej-Mazur. Spis treści tego tomu, jaki wszystkich kolejnych znajdują się pod tym adresem. Powstanie kolejnych tomów wydawnictwa, to efekt pracy redaktora serii i osób odpowiedzialnych za działalność wydawniczą Archiwum Państwowego w Lublinie. Kontakty do nich znajdą Państwo w zakładce Wydawnictwa/Osoby odpowiedzialne za wydawnictwa APL  

Zapraszamy Państwa do lektury edycji z serii „Ikonoteka Lubelska” i zgłaszanie propozycji edytorskich.

-->