Formularze do pobrania

FORMULARZE DO ZLECANIA KWEREND PROWADZONYCH PRZEZ ARCHIWUM

APL 08: Poszukiwania genealogiczne

zlecenie poszukiwań dotyczących przodków w materiałach archiwalnych z wyjątkiem akt stanu cywilnego (patrz formularz APL 09)

pobierz pdf


APL 09: Akt stanu cywilnego

zamówienie kopii (w tym uwierzytelnionych) z ksiąg metrykalnych i stanu cywilnego oraz zlecenie poszukiwań w tych materiałach

pobierz pdf


APL 10: Potwierdzenie zameldowania

podanie o wydanie zaświadczenia lub zamówienie kopii (w tym uwierzytelnionych) potwierdzających zameldowanie oraz zlecenie poszukiwań w tych materiałach

pobierz pdf


APL 11: Potwierdzenie obywatelstwa

podanie o wydanie zaświadczenia lub zamówienie kopii (w tym uwierzytelnionych) potwierdzających obywatelstwo oraz zlecenie poszukiwań w tych materiałach

pobierz pdf


APL 12: Poszukiwania własnościowe

zlecenie poszukiwań dotyczących nieruchomości z wyjątkiem aktów notarialnych (patrz formularz APL 13), np. w celu uregulowania spraw własnościowych, założenia księgi hipotecznej, otrzymania odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

pobierz pdf


APL 13: Akt notarialny

zamówienie kopii (w tym uwierzytelnionych) z aktów notarialnych oraz zlecenie poszukiwań w tych materiałach

pobierz pdf


APL 14: Represje wojenne i powojenne

podanie o wydanie zaświadczenia lub zamówienie kopii (w tym uwierzytelnionych) potwierdzających represje z okresu II wojny światowej i lat powojennych.

pobierz pdf


APL 15: Rekompensata za mienie zabużańskie

podanie o wydanie zaświadczenia lub zamówienie kopii (w tym uwierzytelnionych) potwierdzających pozostawienie nieruchomości i innych faktów w związku z ubieganiem się o rekompensatę na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

pobierz pdf


APL 16: Informacja niestandardowa

zlecenie poszukiwań dotyczących wyszukania informacji niestandardowych, do których nie mają zastosowania pozostałe karty usług, np. dotyczących pewnego zdarzenia, lokalizacji obiektu, dokumentacji kartograficznej, zezwolenia na budowę

pobierz pdf


APL 17: Potwierdzenie zatrudnienia

zamówienie kopii, odpisów lub wypisów dokumentacji osobowo-płacowej potwierdzających zatrudnienie lub wynagrodzenie

pobierz pdf


APL 18: Pełnomocnictwo do doręczeń

formularz dla Wnioskodawców, którzy nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej

pobierz pdf

APL 01: Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego

formularz i załączniki dla osób chcących samodzielnie korzystać z materiałów archiwalnych w czytelni

pobierz rtf


APL 03: Wniosek o wypożyczenie mikrofilmów

formularz dla osób chcących wypożyczyć do pracowni naukowej mikrofilmy z innego archiwum państwowego

pobierz pdf

Rewers na mikrofilmy

pobierz pdf


APL 07: Zamówienie na kopie cyfrowe materiałów archiwalnych

zamówienie na kopie cyfrowe (skany) materiałów archiwalnych lub ich wydruki (w tym uwierzytelnione)

pobierz pdf | pobierz rtf | pobierz doc


REWERS – zamówienie na materiały archiwalne

pobierz rtf

Informujemy, że nie ma obowiązku wpisywania numeru ID dla użytkowników, którzy dopiero się rejestrują – zostanie on nadany po zarejestrowaniu Zgłoszenia użytkownika zasobu archiwalnego.
Informację o numerze ID osoby zarejestrowanej można uzyskać pod tel. 81 528 61 56.


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Lublinie. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie realizacji działań ustawowych Archiwum. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Archiwum jest realizacja obowiązku prawnego. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kwalifikacji archiwalnej dokumentacji. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych i informacji o ich przetwarzaniu, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w Archiwum należy kierować do inspektora ochrony danych: Michał Zawada, tel.: 81 528 61 57, e-mail: kancelaria@lublin.ap.gov.pl.

-->