Kontakt

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim
ul. Generała Franciszka Kleeberga 10
21-300 Radzyń Podlaski

telefon / faks | 83 352 00 70
e-mail | radzyn@lublin.ap.gov.pl

Pracownicy:

  • dr Joanna Kowalik-Bylicka – kierownik Oddziału
  • mgr Katarzyna Szczepańska – archiwista
  • Mikołaj Magier – młodszy archiwista
  • Maryla Gil – pracownik gospodarczy
-->