APLA. Biuletyn informacyjny

APLA Biuletyn. Numer 25

W 25 numerze Biuletynu APLA znajdziecie państwo artykuły poświęcone najważniejszym wydarzeniom minionego 2022 r. Dwa pierwsze teksty autorstwa Bartosza Staręgowskiego, dotyczą sylwetek żołnierzy Armii Krajowej (w 80. rocznicę jej powstania) uwiecznionych na fotografii oraz 100-lecia Służby Cywilnej w Polsce. Kolejny tekst, którego autorem jest Katarzyna Ślusarska stanowi sprawozdanie z Jubileuszu 70-lecia działalności chełmskiego Oddziału APL. Aby odpowiednio uczcić swoje święto, chełmski Oddział przygotował uroczystość, na którą zaproszeni zostali dyrekcja i pracownicy APL, chełmskiej bibliotek, użytkownicy i wszyscy sympatycy OC APL. Wydarzenie to relacjonuje nam Pani kierownik oddziału. W dziale Artykuły możemy zapoznać się z drugą częścią tekstu Barbary Dymitrzak o szkole podstawowej w Jabłonnie, tym razem z lat okupacji niemieckiej 1939-1944. W tematyce II wojny światowej pozostaje również artykuł Józefa Kusa, ukazujący jak w 1942 r. okupanci niemieccy obchodzili 600-lecie ,,niemieckości” Lublina. Tekst ten jest jednym z ostatnich, które opublikował Józef Kus przed swoją śmiercią. Jego śmierć to nieodżałowana strata dla archiwum i całego środowiska archiwalnego i historycznego. Numer ten zawiera wspomnienie pośmiertne Pana Józefa, wieloletniego pracownika APL. Oprócz tego stałe rubryki Biuletynu: ,,Wydarzenia-Relacje-Sprawozdania” prezentujące działalność Centrali i Oddziałów APL, ,,Kartki z historii”, opowiadające o dziejach archiwum lubelskiego, ,,Wydawnictwa”, prezentujące wydane przez nas publikacje oraz ,,Kalendarium” za 2022 r. Numer zamyka kolejna odsłona Galerii Jezuicka 13 oraz satyryczny rysunek ,,Z teki Józefa Kusa”. 25 numer Biuletynu ,,APLA” dostępny jest w formie papierowej w siedzibie Archiwum przy ul. Jezuickiej 13 oraz w wersji elektronicznej. Zapraszamy do lektury!


APLA Biuletyn. Numer 24

Najnowszy numer Biuletynu otwiera artykuł poświęcony wydarzeniu, które niewątpliwie należy potraktować jako najważniejsze dla Archiwum Państwowego w Lublinie w 2021 r. Dwa zespoły przechowywane w naszym Archiwum, Trybunał Koronny Lubelski i Archiwum Ordynacji Zamojskich ze Zwierzyńca, zostały wpisane na Listę Krajową programu UNESCO ,,Pamięć Świata”. Relację z wręczenia certyfikatu wpisu oraz z otwarcia okolicznościowej wystawy, która w czerwcu gościła w Lublinie, prezentuje Piotr Dymmel. Dwa kolejne teksty autorstwa Bartosza Staręgowskiego poświęcone są wydarzeniom związanym z 231. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 40. rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Kolejne artykuły mają już charakter monograficzny. Anna Chursan pisze o XVI-wiecznych przywilejach Lublina, Roman Nuckowski o archiwaliach pozostałych po Kolegium Bobolanum O.O. Jezuitów w Lublinie a Barbara Dymitrzak o początkach szkoły podstawowej w Jabłonnie. O cyfryzacji archiwów oraz o możliwościach związanych z realizacją różnorodnych projektów w oparciu o najnowsze technologie traktują teksty Michała Zawady i Piotra Glądały. Pozostała część 24 nr. ,,APLA” to stałe rubryki Biuletynu: ,,Wydarzenia-Relacje-Sprawozdania” prezentujące działalność Centrali i Oddziałów APL, ,,Kartki z historii”, opowiadające o dziejach archiwum lubelskiego, ,,Wydawnictwa”, prezentujące wydane przez nas publikacje oraz ,,Kalendarium” za 2021 r. Numer zamyka kolejna odsłona Galerii Jezuicka 13 oraz satyryczny rysunek ,,Z teki Józefa Kusa”. 24 numer Biuletynu ,,APLA” dostępny jest w formie papierowej w siedzibie Archiwum przy ul. Jezuickiej 13 oraz w wersji elektronicznej. Zapraszamy do lektury!


APLA Biuletyn. Numer 23

Numer w treści zdominowały wydarzenia 2020 r., istotne zarówno ze względu na okoliczności rocznicowe i związane z nimi przedsięwzięcia realizowane przez Archiwa Państwowe, jak też efekty pandemii rzutującej w istotny sposób na ich funkcjonowanie. Część pierwszą Biuletynu otwierają dwa artykuły dr. Bartosza Staręgowskiego powstałe w związku z obchodami 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Pierwszy dotyczy projektu ,,Walka zbrojna-walka propagandowa. Oblicza wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921″, przygotowanego przez Archiwum Państwowe w Lublinie. Drugi opowiada o działaniach zbrojnych i społecznym obliczu wojny na Lubelszczyźnie. Drugą część ,,APLA” wypełniają teksty stanowiące pokłosie ogólnopolskiej akcji ,,Archiwa Rodzinne Niepodległej”. Znajdziemy tu teksty Ewy Bajkowskiej, Haliny Polanowskiej oraz Małgorzaty Drozdek, opowiadające o postaciach, członkach rodzin autorek, zasłużonych między innymi dla historii Lublina oraz będących uczestnikami wydarzeń pierwszej i drugiej wojny światowej. W trzeciej części numeru znajdziecie Państwo artykuły poświęcone pandemii COVID-19. Pierwszy, autorstwa Edyty Targońskiej, przybliża cele akcji ,,Archiwum Pandemii A. D. 2020 r.”, zainicjowanej w kwietniu ubiegłego roku przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Dwa kolejne (Józefa Kusa, dr B. Staręgowskiego) przynoszą informacje o zarazach trapiących Lublin i Lubelszczyznę w okresie staropolskim i w XIX w. Pozostała część 23 nr. ,,APLA” to stałe rubryki Biuletynu: ,,Wydarzenia-Relacje-Sprawozdania”, ,,Kartki z historii”, ,,Wydawnictwa” oraz ,,Kalendarium”. Numer zamyka kolejna odsłona Galerii Jezuicka 13 oraz satyryczny rysunek ,,Z teki Józefa Kusa”. Zapraszamy do lektury!


APLA Biuletyn. Numer 22

W 22. numerze Biuletynu informacyjnego APLA proponujemy Państwu artykuły związane z trzema ważnymi wydarzeniami, które miały miejsce w 2019 r. Pierwszym z nich była 100. rocznica powstania sieci archiwalnej w Polsce, powołanej do życia 7 lutego 1919 r., przy okazji której świętowaliśmy także 100-lecie istnienia Archiwum Państwowego w Lublinie. Artykuły na ten temat przygotowali: Ewelina Fatyga, Robert Jop oraz Marek Konstankiewicz. Drugim była 450. rocznica zawarcia unii lubelskiej w 1569 r. (artykuł Bartosza Staręgowskiego), trzecim zaś XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, który odbył się w Lublinie w październiku br. W numerze znalazły się ponadto artykuły Haliny Polanowskiej o Józefie Szostakiwiczu, Agnieszki Nowak o szkole podstawowej w Mętowie oraz B. Staręgowskiego o problemach lokalowych lubelskiego archiwum u progu niepodległości. Ponadto treść Biuletynu wypełniają relacje z wydarzeń, które miały miejsce w Centrali APL i w jego Oddziałach oraz stałe rubryki: Wydawnictwa, Kalendarium i Galeria Jezuicka 13. Zapraszamy do lektury!


APLA Biuletyn. Numer 21
W ,,Biuletynie” znajdą Państwo artykuły na temat wydarzeń sprzed stu lat, związanych z procesem odzyskania przez Polskę niepodległości. Numer otwiera artykuł o Tymczasowym Rządzie Ludowym Republiki Polskiej w Lublinie, przygotowany przez Krzysztofa Kołodziejczyka. Materiałom archiwalnym z tego okresu poświęcone są również teksty Kingi Rzezak i Katarzyny Ślusarskiej. W rubryce „Biografie z niepodległością w tle” zamieściliśmy historie osób, które uczestniczyły w walkach o Niepodległą i pracowały na rzecz odrodzonej Ojczyzny (artykuły Joanny Kowalik-Bylickiej oraz Pawła Tomasza Mełgiesia). W związku ze 100-leciem naszego archiwum kontynuujemy cykl „Kartki z historii”, tym razem opowiadając o tajnikach pracy pierwszych lubelskich archiwistów oraz zasadach obowiązujących wówczas w czytelni (Ewelina Fatyga). Niezwykłe dzieje lubelskiej fotografii przybliżyła Małgorzata Karwicka, przedstawiając sylwetki pionierów tej sztuki w naszym mieście. Nie zabrakło relacji z najważniejszych wydarzeń minionego roku: realizacji projektu digitalizacji archiwaliów lubelskich z zasobu Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Mińsku i z wernisażu wystawy „Polski plakat propagandowy dwudziestolecia międzywojennego z kolekcji Archiwum Państwowego w Lublinie” w Instytucie Polskim w Budapeszcie (Robert Jop) oraz z wernisażu wystawy „Pierwsze dni Niepodległości” (Ewelina Fatyga). Warto również zapoznać się z relacjami z wielu wydarzeń, takich jak konkursy, wystawy czy Międzynarodowy Dzień Archiwów, organizowanych przez pracowników APL. Numer zamykają stałe rubryki: Wydawnictwa, Jezuicka 13 oraz Z teki Józefa Kusa. Zapraszamy do lektury!


APLA Biuletyn. Numer 20
Oddajemy do Waszych rąk 20. numer naszego Biuletynu “APLA”, który ukazuje się w roku wielkiego Jubileuszu Lublina. Siedemset lat temu, 15 sierpnia 1317 r., książę Władysław Łokietek nadał mu prawo magdeburskie i Lublin stał się miastem. Jak powszechnie wiadomo ów dokument przechowywany jest w naszym Archiwum, dlatego obydwa powody zdecydowały o tym, że tegoroczny Biuletyn rozpoczynamy artykułem o przywileju lokacyjnym Lublina. W dalszej części także wiele ciekawych artykułów i felietonów dotyczących różnych sfer archiwalnej codzienności. Zapraszamy do lektury!


APLA Biuletyn. Numer 19
Tematem przewodnim numeru 19 biuletynu APLA jest “dokument w komputerze”. Przedstawia on doświadczenia w dziedzinie digitalizacji, dzieli się wypracowanymi dobrymi praktykami w tej dziedzinie w niemal każdym jego etapie: od przygotowania konserwatorskiego, poprzez skanowanie, aż po udostępnianie. Ponadto ciekawe felietony oparte na codzienności pracy w Archiwum Państwowym w Lublinie oraz stałe punkty: sprawozdania i relacje z wydarzeń, konferencji. Zapraszamy do lektury!


APLA Biuletyn. Numer 17-18
Tematem przewodnim łączonego numeru 17-18 biuletynu APLA jest nadzór archiwalny. Przedstawia on teorie i problemy nadzoru nad narastającym zasobiem archiwalnym, problematykę kontroli archiwalnych oraz praktyczne doświadczenia i dylematy z aktami osobowymi z punktu widzenia pracowników lubelskiego Archiwum Państwowego.Ponadto: obszerny felieton nt. ruchu archiwów społecznych oraz stałe punkty: sprawozdania i relacje z wydarzeń, konferencji. Zapraszamy do lektury!


APLA Biuletyn. Numer 15-16
Temat przewodni numeru łączonego 1-2/2015 to archiwalne bazy danych. Dokładnemu opisowi zostały poddane bazy używane w lubelskim Archiwum i jego oddziałach zamiejscowych, ze szczególnym uwzględnieniem baz mieszkańców miast, które cieszą się dużym zainteresowaniem naszych użytkowników i klientów. Ponadto: obszerny wywiad z prof. dr. hab. Krzysztofem Skupieńskim nt. nowego kierunku studiów na lubelskim UMCS kształcącym archiwistów, felieton o zmianach, które zaszły wśród użytkowników czytelni w ostatnich latach, a także kolejny odcinek serii dotyczącej digitalizacji materiałów archiwalnych, w której opisujemy w jaki sposób prowadzić skanowanie. Numer uzupełniają stałe punkty: sprawozdania i relacje z wydarzeń oraz informacje o nowych publikacjach własnego wydawnictwa. Zapraszamy do lektury!


APLA Biuletyn. Numer 13-14
Temat przewodni numeru łączonego 13-14 to popularyzacja i edukacja archiwalna. Pierwszy raz na łamach Apli swoje artykuły prezentują osoby spoza lubelskiego Archiwum – specjaliści i studenci, którzy prezentują swoje doświadczenia i spostrzeżenia na temat lekcji archiwalnych, warsztatów czy popularyzacji na łamach czasopisma „Archeion”. Poruszamy też temat gier jako formy edukacji historycznej.W dziale „Digitalizacja archiwaliów” prezentujemy kolejny odcinek serii „Jak dobrze zeskanować materiały archiwalne”, w którym omawiamy dobór materiałów do digitalizacji. Do tego sprawozdania i relacje z wydarzeń oraz informacje o nowych nabytkach w zasobie Archiwum. Zapraszamy do lektury!


APLA Biuletyn. Numer 12
Tematem przewodnim 12 numeru biuletynu APLA są obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów, które w Lublinie i w oddziałach zamiejscowych , podobnie jak w całym kraju, obchodzone były 9 czerwca 2014 r. Nie mniej miejsca i uwagi poświęcamy innym wydarzeniom, m.in. wystawie podsumowującej pierwszy etap akcji „Archiwa Rodzinne”. Rozpoczynamy także nowy dział „Digitalizacja archiwaliów”, w którym w kolejnych częściach będziemy zdradzać tajniki efektywnej digitalizacji oraz doboru metod i technik skanowania. W dziale „Archiwum i historia” polecamy bardzo ciekawe artykuły bogato opatrzone materiałem zdjęciowym, a na deser – dział „Archiwistyka dla wszystkich”, a w nim interesujący wykład na temat pomocy kancelaryjnych Kancelarii Gubernatora Lubelskiego. Zapraszamy do lektury!


APLA Biuletyn. Numer 11
Tematem 11 numeru biuletynu APLA jest digitalizacja archiwaliów. Ponadto na 28 stronach prezentujemy artykuły dotyczące wydarzeń, którymi m.in. żyło archiwum i jego oddziały w minionym kwartale, w tym akcja Archiwa Rodzinne, prezentacja biblioteki Archiwum, oraz relacje z wydarzeń. Do tego ciekawe artykuły w sekcji „Archiwistyka dla wszystkich”. Bezpłatne egzemplarze dostępne są online (poniżej), oraz do pobrania w pliku pdf. Zapraszamy do lektury!


APLA Biuletyn. Numer 10
W 10 numerze biuletynu informacyjnego APLA na 30 stronach prezentujemy artykuły dotyczące wydarzeń, którymi m.in. żyło archiwum i jego oddziały w minionym kwartale. Znajdują się w nim relacje z przedsięwzięć towarzyszących X Lubelskiemu Festiwalowi Nauki. Tematem tego numeru stało się wyjątkowe wydarzenie – 95-lecie działalności Archiwum Państwowego w Lublinie. Została przybliżona historia i zasób archiwum. Dodatkowo ukazał się również wywiad z Dyrektorem Piotrem Dymmelem stanowiący podsumowanie 95 lat działalności instytucji. Bezpłatne egzemplarze dostępne są, dostępne są online (poniżej), oraz do pobrania w pliku pdf. Zapraszamy do lektury!


APLA Biuletyn. Numer 9
9 numer biuletynu „APLA” miał premierę podczas X Lubelskiego Festiwalu Nauki. Na 20 stronach prezentujemy artykuły dotyczące wydarzeń, którymi m.in. żyło archiwum i jego oddziały w minionym okresie. Znajdują się w nim relacje z wydarzeń towarzyszących obchodom Międzynarodowego Dnia Archiwum oraz Nocy kultury. Do tego ciekawe artykuły w sekcji „Archiwistyka dla wszystkich”. Zapraszamy do lektury!


APLA Biuletyn. Numer 8
W 8 numerze biuletynu „APLA” na 20 stronach prezentujemy artykuły dotyczące wydarzeń, którymi m.in. żyło archiwum i jego oddziały w minionym półroczu. Do tego ciekawe artykuły w sekcjach „Archiwum dla wszystkich” i „Archiwum dla zaawansowanych”. Bezpłatne egzemplarze dostępne są online (poniżej), oraz do pobrania w pliku PDF. Zapraszamy do lektury!


APLA Biuletyn. Numer 7
7 numer biuletynu informacyjnego „APLA” poświęcony został tematyce festiwalu Nauki odbywającemu się w 2012 r. Zapraszamy do lektury artykułów będących skrótem prezentacji, które będzie można było zobaczyć lub wysłuchać w ramach Festiwalu, a także innych ciekawych artykułów, relacji i streszczeń. Bezpłatne egzemplarze dostępne są online (poniżej), oraz do pobrania w pliku PDF. Zapraszamy do lektury!


APLA Biuletyn. Numer 6
6 numer biuletynu informacyjnego „APLA”. Na 12 stronach w nowym układzie i szacie graficznej proponujemy Państwu lekturę dotyczącą wydarzeń w naszym Archiwum z minionego półrocza – ciekawe artykuły, relacje, streszczenia, czyli archiwalne życie w pigułce. Bezpłatne egzemplarze dostępne są online (poniżej), oraz do pobrania w pliku PDF. Zapraszamy do lektury!


APLA Biuletyn. Numer 5
5 numer biuletynu APLA został w całości poświęcony tematyce lubelskich ogrodów i architekturze krajobrazu. Bezpłatne egzemplarze dostępne są online (poniżej), oraz do pobrania w pliku PDF. Zapraszamy do lektury!


APLA Biuletyn. Numer 4
4 numer naszego biuletynu informacyjnego podejmuje temat tradycji i historii lubelskich teatrów. Można w nim również znaleźć relacje z Nocy Kultury oraz Dnia Otwartego Archiwum Państwowego w Lublinie. Bezpłatne egzemplarze dostępne są online (poniżej), oraz do pobrania w pliku PDF. Zapraszamy do lektury!


APLA Biuletyn. Numer 3
Świąteczny numer biuletynu APLA +poświęcony został tematyce digitalizacji i udostępniania kopii cyfrowych przez Archiwum Państwowe w Lublinie. Bezpłatne egzemplarze dostępne są online (poniżej), oraz do pobrania w pliku PDF. Zapraszamy do lektury!


APLA Biuletyn. Numer 2
2 numer biuletynu informacyjnego „APLA” prezentujemy artykuły dotyczące wydarzeń i przedsięwzięć, którymi żyło archiwum i jego oddziały w minionym okresie. Bezpłatne egzemplarze dostępne są online (poniżej), oraz do pobrania w pliku PDF. Zapraszamy do lektury!


APLA Biuletyn. Numer 1
Prezentujemy Państwu 1 numer biuletynu informacyjnego „APLA” wydawanego przez Archiwum Państwowe w Lublinie. Prezentowane w nim będą m.in. artykuły tematyczne czy relacje z działalności prowadzonej przez archiwum. Bezpłatne egzemplarze dostępne są online (poniżej), oraz do pobrania w pliku PDF. Zapraszamy do lektury!

-->