2021

WYKAZ NABYTKÓW

 BIBLIOTEKI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W LUBLINIE

 

SIERPIEŃ-GRUDNIEŃ 2021 r.

Książki:

Adamczewski M., Florczak I., Orzeł Biały. Źródła do historii herbu państwa polskiego (1815-2015), t. 2: 1914-1944, Warszawa 2021.

Adamczewski M., Jaworska A., Orzeł Biały. Źródła do historii herbu państwa polskiego (1815-2015), t. 3: 1944-2015, Warszawa 2021.

Akcja Sturmwind i bitwa pod Osuchami – czerwiec 1944 r., oprac. i red. D. Skakuj, Biłgoraj 2021.

Albiniak A., Krakowska wersja janowskiego Miraculum – oryginał czy kopia?, „Nasza Przeszłość”, t. 121, 2014, s. 103-130.

Archiwa kościelne w niepodległej Polsce, red. A. Laszuk, Warszawa 2020.

Archiwa polskie i sowieckie w realiach systemu komunistycznego, red. J. Łosowski, M. Szumiło, Warszawa 2021.

Archiwum, archiwistyka, kultura. Antologia, red. nauk. W. Chorążyczewski, W. Piasek, A. Rosa, Toruń 2020.

Archiwum ważniejsze niż życie. Losy Żydów polskich w czasie II wojny światowej w dokumentach konspiracyjnej grupy Oneg Szabat, oprac. tekstów A. Kajczyk, O. Szymańska, B. Borys, Warszawa 2019.

Baxter I., Getta w okupowanej Polsce. Rzadkie fotografie z archiwów wojennych, Warszawa 2021.

Biernat z Lublina a literatura i kultura wczesnego renesansu w Polsce, red. J. Dąbkowska-Kujko, A. Nowicka-Struska, Lublin 2015.

Blaschke K., Nasze własne, nasze polskie. Mit renesansu lubelskiego w polskiej historii sztuki, Kraków 2010.

Błachnio J., Kraśnik 1914, Warszawa 2018.

Bochenek M., Czajka A., Przeprowadzka zasobu archiwalnego. Zalecenia i dobre praktyki,  Warszawa 2020.

Budownictwo wiejskie. Podręcznik praktyczny dla właścicieli ziemskich, oprac. J. Holewiński. Warszawa – Kraków 1919.

Chachaj J., Lublin – miasto Rychezy? Lubelskie szkice historyczne XI-XIV wieku, Lublin 2014.

Czapla B., Antoni Patek – zegarmistrz królów. Śladami życia, Warszawa 2021.

Czubińska M., Podniesińska K., Ekslibris polski. Między herbem a obrazem, Kraków.  

Dudek J., Kruszyński M., Osiński T., Skura A., Dzieje Lubelszczyzny 1918-199. Album, Lublin 2020.

Dumanowski J., Sulisz W., Lubelskie romantycznie, Lublin 2021.

Dzieje Żydów polskich, red. atlasu W. Sienkiewicz, Warszawa 2019.

90 lat służby ochrony zabytków, Wojanów, 26-28 listopada 2008, red. tomu J. Jasieńko, K. Kuśnierz, Wrocław 2008.

95 lat „Szkoły Orląt” na tle rozwoju lotnictwa polskiego, red. nauk. M. Kruszyński, T. Osiński, M. Paluch, Dęblin 2020.

Edytorstwo źródeł. Różne drogi – wspólny cel, red. A. Perłakowski, Kraków 2017.

Fabijański W., Odlewy metalowe pieczęci w zbiorze sfragistycznym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu – katalog, Wrocław 1999.

Fabijański W., Pieczęcie papierowe z podkładem w zbiorze sfragistycznym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Wrocław 2009.

Feduszka J., Zamość. Zarys historii miasta i jego mieszkańców od XVI do XX wieku, Zamość 2021.

Folga-Januszewska D., Oto sztuka polskiego plakatu, Olszanica 2018.

Fotografia lat 90. Czas przemian czy stagnacji? Materiały z sympozjum towarzyszącego wystawie: Wokół dekady. Fotografia polska lat 90, red. K. Jurecki, Łódź 2002.

Gaul J., Na tajnym froncie. Działalność wywiadowczo-informacyjna obozu niepodległościowego w latach 1914-1918, Warszawa 2001.

Generał Stanisław Maczek i jego żołnierze. Katalog wystawy Muzeum Historii Polski, Pruszków 2019.

Gójski A., Urząd Nadzoru Bankowego dla Generalnego Gubernatorstwa, Warszawa 2021.

Grupa Zamek, Lublin 1956-1960 – Doświadczenie struktur. Włodzimierz Borowski, Tytus Dzieduszycki, Jerzy Ludwiński, Jan Ziemski ; Włodzimierz Borowski – Metamorfozy Muzeum Sztuki w Łodzi, 11 stycznia 2002-17 lutego 2002, red. M. Bauer, H. Jaśkiewicz, A. Miastkowski, Łódź 2002.  

Górzyński S., Orzeł Biały. Źródła do historii herbu państwa polskiego (1815-2015), t. 1: 1815-1914, Warszawa 2021.

Grygorcewicz B., Materiały archiwalne do dziejów Hrabstwa Kłodzkiego w zasobie Narodowego Archiwum w Pradze oraz Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Wrocław 2020.

Hake W., Nowacki D., Polskie sygnety herbowe z XV-XX w. w kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu i zbiorach prywatnych, Warszawa 2020.

Halecki O., Unia Jagiellońska i misja dziejowa Polski. Wybór pism, Kraków 2021.

Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego najwyżéj zatwierdzony = Gerbovnik dvorjanskich rodov Carstva Pol’skago, vysočajše utverždennyj, [Varšava] 1853.
[Reprint, Warszawa 2007].

Historia, pamięć, tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 4: Archiwum jako ,,strażnik pamięci”, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Kraków 2016.

Historia, pamięć, tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 5: Człowiek jako świadek historii. Studia historyczne, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Kraków 2019.

Historie Polski w XIX wieku, t. 2, red. A. Nowak, cz. 1: Historie polityczne, Warszawa 2013.

Historie Polski w XIX wieku, t. 3, red. A. Nowak, cz. 2: Historie polityczne, Warszawa 2013.

Hübner-Wojciechowska J., Rodzinne pamiątki. Osobliwy przewodnik dla kolekcjonerów, Warszawa 2021.

Jankowska A., Micek A., Helena Weronika Kisiel 1925-2015. Katalog wystawy, Radom 2021.

Januszewski B., Kino pod okupacją. Wojenne losy i postawy polskich filmowców (1939-1945), Gdańsk – Warszawa 2021.

Kądziela Ł., Od Konstytucji do Insurekcji. Studia nad dziejami Rzeczypospolitej w latach 1791-1794, Warszawa 2011.

Kiedrzyńska W., Ravensbrück, Warszawa 2019.

Kieniewicz S., Pamiętniki, Kraków 2021.

Kitajczyk M., Burzliwe dzieje Polesia, Wrocław 2002.

Kocela W., Trudna sztuka babienia. Kultura medyczna polski drugiej połowy XVIII wieku, Warszawa 2020.

Kochanowicz J., Kształcenie młodzieży w kolegiach jezuickich Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Wrocław 2021.

Kordel J., Królestwo anarchii. W poszukiwaniu nowożytnych wyobrażeń o Rzeczypospolitej i jej mieszkańcach, Warszawa 2020.

Korespondencja i gazetki rękopiśmienne Jędrzeja Kitowicza z lat 1771-1776, oprac. i wyd. T. Ciesielski, S. Górzyński, F. Wolański, Warszawa 2017.

Kotliński K. B., Puławscy żołnierze AK, Puławy 1999.

Krasny M., Kurzej M., Mediolańskie instrukcje o budynkach i sprzętach kościelnych wydane na polecenie Karola Boromeusza i ich recepcja w Kościele katolickim, Kraków 2021.

Krawiec H., Gmina Zakrzówek w latach 1864-1939. Historyczno-kulturowy obraz społeczności lokalnej, Zakrzówek – Rudnik Pierwszy 2020.

Księga ziemska krakowska 1394-1397, wyd. W. Bukowski, M. Zdanek, Warszawa 2012.

Księgi ławnicze Starej Warszawy z lat 1453-1535, red. nauk. A. Bartoszewicz, Warszawa 2021.

Kubiszyn M., Kopciowski A., Żydowski Lublin. źródła – obrazy – narracje, Lublin 2021.

Kurhany na Roztoczu, red. G. Mączki, Lublin 2021.

Lenartowicz-Zagrodna A., Z dziejów leksykografii polsko-łacińskiej, Łódź 2020.

Lipczyński K., Z moich wspomnień, Zamość 2020.

Maciaszek K., Bolesław V Wstydliwy książę krakowski i sandomierski 1226-1279. Długie panowanie w trudnych czasach, Kraków 2021.

Magier D., Siedlecka kontrrewolucja oczami komunistów, Siedlce 2021. 

Magocsi P. R., Historia Ukrainy. Ziemia i ludzie, Kraków 2017.

Matelski D., Anatomia grabieży. Polityka Rosji wobec polskiego dziedzictwa kultury od XVII do XXI wieku, Kraków 2021.

McLuhan M., Galaktyka Gutenberga. Tworzenie człowieka druku, Warszawa 2019.

Metryka Koronna – pamięć państwa = The Polish and Lithuanian Metrica – memory of the state, red. S. Górzyński, Warszawa 2018.

Moda niepodległej. Katalog wystawy, Kielce 2021.

Nagirnyy V., Urzędnicy ziemi kijowskiej od drugiej połowy XI do pierwszej połowy XIII wieku. Studium prozopograficzne, Kraków 2021.

Na straży regionalnej pamięci. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze. W 75-lecie działalności polskich archiwów w mieście, red. I. Łaborewicz, Jelenia Góra 2020.

Nauki pomocnicze archiwistyki, red. A. Górak, D. Magier, Siedlce 2021.

Nieznane twarze Koszalina. Miejsca, których już nie ma, zesp. red. pod kier. D. Cywińskiej, Koszalin 2021.

Nowak B., Żygawski J., Zamość. Ulice i place, Zamość 2021.

Ocalić od zapomnienia. Spuścizny i zbiory prywatne w zasobie Archiwum Państwowego w Płocku, oprac. M. Młodziejewska, Płock 2020.

Od ,,Słownika geograficznego Królestwa Polskiego” do map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego, red. T. Epsztein, Warszawa 2021.

Olenderek T., Mapy leśne w Królestwie Polskim 1816-1831, Warszawa 2021.

Oratowska B., Dziewczęta z KL Ravensbrück, Lublin 2021.

Osiński T., Obwód (powiat) zamojski 1815-1866. Aspekty polityczne, społeczne, gospodarcze i militarne historii Królestwa Polskiego, Dęblin 2020.

Pamięć Polski. Lista krajowa programu UNESCO „Pamięć Świata”, Warszawa 2021.

Piątkowski S., Życie codzienne Polaków w Generalnym Gubernatorstwie w świetle ogłoszeń drobnych polskojęzycznej prasy niemieckiej, Warszawa 2021.

Portrety rodzin RP. Kolekcje archiwów rodzinnych z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu, Zamość 2020.

Problemy archiwalnych systemów informatycznych, red. J. Bednarek, P. Perzyna, Warszawa 2019.  

Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach, red. A. Żeglińska, M. Żuławnik, Warszawa 2020.

Profesor Zbigniew Perzanowski (1922-1999). Historyk, archiwista, nauczyciel, red. Z. Piech, Kraków 2021.

Pudło J., Krawczyk M., Autobusem i trolejbusem przez lubelskie osiedla 1945-1989, Łódź 2021.

Radomski Bastion Pamięci. Sto dokumentów na stulecie Archiwum Państwowego w Radomiu, red. K. Głowacki, Radom 2021.

Region karkonoski w 1945 r. i archiwalia pogranicza polsko-czeskiego. Materiały z sesji naukowej odbytej 27 listopada 2020 roku w Archiwum Państwowym we Wrocławie Oddział
w Jeleniej Górze
, red. I. Łaborewicz, Jelenia Góra 2020.

Rutkowski T.P., Pańska, szlachecka, faszystowska. Polska w sowieckiej propagandzie, kulturze i historiografii 1917-1945, Warszawa 2020.

Seroka H., Księga miasta Firleja (Firlejowa). Wpisy wieczyste i wójtowsko-radzieckie (1690-1811), Lublin 2019.

70 lat Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim w sieci archiwów państwowych, Gorzów Wielkopolski 2021.

Sobkowiak Tomasz. Z krwawych lat. Urywki z pamiętnika 1915-1917, oprac. M. Mamet, B. Mościpan, Zielona Góra 2021.

Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku. Relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym, red. nauk. M. Kruszyński, T. Osiński, M. Kornat, Dęblin 2020.

Stawiak-Ososińska M., Sztuka położnicza dla kobiet. Kształcenie akuszerek na ziemiach polskich w dobie niewoli narodowej (1773-1914), Warszawa 2019.  

Studia genealogiczne poświęcone pamięci profesora Włodzimierza Dworzaczka. t. 4, red. A. Sikorski, T. Sławiński, Kraków 2020.

Superczyński M., Kancelaria i archiwum miasta Chełmna w okresie przedrozbiorowym (XIII w. – 1772 r.), Toruń 2021.

Szewczak-Daniel M., Zarząd Miasta Lublina 1915-1939. Zasady organizacji i funkcjonowania, Lublin 2021.

Szlachta i ziemiaństwo na pograniczu kultur dawnej Rzeczypospolitej od XVI do XX wieku, red. D. Michaluk, K. Mikulski, Warszawa 2016.

Szpotański S., Powstanie listopadowe 1830-1831, Warszawa 1919.

Ślęzak P., Prawo autorskie. Wzory umów z komentarzem, Warszawa 2021. [4. wydanie poprawione i rozszerzone, stan prawny na 1 maja 2021 r.].

Uruszczak W., Historia państwa i prawa polskiego, t. 1: 966-1795, wyd. 4, Warszawa 2021.

Urzędnicy służby zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945. Przewodnik biograficzny, t. 1, oprac. K. Smolan, Przemyśl – Warszawa 2021.

Urzędy konsularne Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945. Informator archiwalny, oprac. P. Ceranka, K. Szczepanik, Warszawa 2020.

W głównym nurcie dziejów. Katedra Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wielkopolskim od końca XIII wieku do roku 2017, red. D. A. Rymar, Gorzów Wielkopolski 2021.

Wagner B., Wiejska oświata w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 2021.

Wereda D., Biskupi uniccy wobec reform kalendarza w drugiej połowie XVIII w., „Roczniki Humanistyczne, tom LIX, 2011, z. 2, s. 147-169.

Wielka literatura powszechna, t. 2, cz. 2, Literatura średniowieczna łacińska, literatury romańskie, red. S. Lama, Warszawa 1995.

Wielkie wojny w Prusach XII-XX w., red. W. Gieszczyński, N. Kasparek, J. Maroń, Dąbrówno-Olsztyn 2021.

Wierzbicki A. L., Staręgowski B., Historyjki Polskie Studenckiego Koła Historyków Satyryków UMCS i Kabaretu „Sarmaci”, Lublin 2021.

Wójcik Z., Jan III Sobieski, Warszawa 2021.

Wybitni archiwiści łomżyńscy w służbie społeczeństwa, red. D. K. Rembiszewskiej, H. Krajewskiej, Łomża 2012.

Wybór źródeł do historii Jeleniej Góry w latach 1945-1990, cz. 1: 1945-1975, wyb. i oprac. I. Łaborewicz, Jelenia Góra 2020.

Zbiór dla kuchmistrza tak potraw jako ciast robienia wypisany roku 1757 dnia 24 lipca, wyd. i oprac. J. Dumanowski, S. Bułatowa, Warszawa 2021.

Ziemianie Polscy XX w., t. 10, red. T. Epsztein, Warszawa 2013.

Ziemianie Polscy XX w., t. 11, red. T. Epsztein, Warszawa 2016.

Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie VII. Ziemianie w walce i pracy na rzec polskości i niepodległości w XIX i XX w. Materiały VII sesji naukowej „Historia pisana życiorysami.

Ziemiaństwo w walce o niepodległą” zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 11-13 października 2018 r., red. T. Osiński, M. Kruszyński, S. Grzechnik, K. Kot, Lublin – Warszawa 2021.

Żydowskie druki ulotne w Warszawie 1918-1939. Katalog, oprac. B. Łętocha, A. Messer, I. Jabłońska, Warszawa 2018.

 

Czasopisma:

,,Archiwariusz Zamojski”, t. 18, 2020.

,,Archiwista Polski”, nr 1-4, 2020.

,,Bibliotekarz Lubelski”, t. 53, 2020.

,,Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk”, nr 61, 2020.

,,Fontes. Izvorii za Hrvatski Povijest”, t. 26, 2020.

,,Krakowski Rocznik Archiwalny”. Spis zawartości tomów I-XXV; t. 26, 2020.

,,Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, z. 3-4, 2020; z. 2, 2021.

,,Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, nr 28, 2021.

,,Przegląd Historyczny”, z. 3-4, 2019.

,,Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny”, t. 12, 2020.

,,Rocznik Augustowsko-Suwalski”, t. 19, 2019; t. 20, 2020; t. 21, 2021.

,,Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego”, t. 23, 2021.

 

MAJ 2021 r.

Książki:

 • Borowski F. T., Dekret kasacyjny z roku 1819 i jego wykonanie w stosunku do zakonów diecezji sandomierskiej, wyd. 2, Szczęsne 2017.
 • Czyn zbrojny Chłapowskich, oprac. E. Prałat, Poznań 2020.
 • Danilecki T., Syberyjska gorączka, Białystok 2020.
 • Educare necesse est – dziedzictwo pamięci. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, V. Urbaniak, Warszawa 2020.
 • Gmina Chełm. Słownik biograficzny, wybrał i oprac. Z. Lubaszewski, Pokrówka 2020.
 • Górny R., Portret zakazanej miłości. Historia Elizy Radziwiłłówny i Wilhelma Hohenzollerna w świetle dokumentów rodzinnych, Warszawa 2020.
 • Grin-Piszczek E., Elita władzy miasta Przemyśla od XIV do początku XVII wieku, Przemyśl 2019.
 • Hetman R., Izbica, Izbica, Wołowiec 2021.
 • Horeczy A., Recepcja włoskiej kultury intelektualnej w krakowskim środowisku uniwersyteckim w drugiej połowie XIV i w pierwszej połowie XV wieku, Warszawa 2021.
 • Jagiellonowie i ich świat. Polityka kościelna i praktyki regilijne Jagiellonów, red. B. Czwojdrak, J. Sperka, P. Węcowski, Kraków 2020.
 • Kazimierz Kaczmarczyk (1878-1966). Archiwista i historyk, oprac. J. Matysiak, Poznań 2020.
 • Kołpak P., Kult świętych patronów Królestwa Polskiego w czasach Jagiellonów, Kraków 2020.
 • Konończuk W., Kosiewski P., Zagrożone dziedzictwo: polskie dobra kultury na Ukrainie i Białorusi, Warszawa 2020.
 • Kośka M., Practical advice for people planning genealogical investigations (mostly, but not only) in The Central Archives of Historical Records (CAHR) in Warsaw, Warszawa 2020.
 • Kufel R. R., Archiwum parafialne w teorii i praktyce, Zielona Góra 2021.
 • Kumor-Mielnik J., Mielnik S., Struktura wyznaniowa diecezji lubelskiej na przełomie XIX i XX wieku na podstawie diecezjalnych wykazów statystycznych, Lublin 2019.
 • Kus J., „Kartki na życie – życie na kartki”. Karty zaopatrzeniowe dla mieszkańców Lublina z lat 1915-1921. Katalog, Lublin 2020.
 • Kwiatkowska W., Uniwersyteckie kształcenie archiwistów w Polsce wczoraj i dziś (1951-2019), Warszawa 2020.
 • Latawiec K., Górak A., Legieć J., Bogdanow S., Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918: słownik biograficzny, t. 4, Resorty komunikacji, poczt i telegrafów, dworu oraz spraw wewnętrznych, Lublin 2020.
 • Listy z Sybiru 1863, oprac. E. Niebelski, Lublin 2020.
 • Lubaszewski Z., Gmina Chełm Podgórze, Pokrówka 2020.
 • Lubelskie Archiwa Rodzinne Niepodległej, oprac. A. Konstankiewicz z udziałem A. Kowalczyk i J. Kowalik-Bylickiej, Lublin 2020.
 • Łętocha B., Messer A., Jabłońska I., Żydowskie druki ulotne w Siedlcach, Chełmie, Białej Podlaskiej 1919-1931: katalog, Warszawa 2020.
 • Medyńska-Gulij B., Kartografia i geomedia, wyd. 2, Warszawa 2021.
 • Metryki ślubów parafii pw. św Marii Magdaleny w Łęcznej 1622-1768, oprac. i wydał R. Jop, Lublin 2020.
 • Najstarsze rachunki przemyskie (1472-1510), oprac. i wyd. A. Łosowska, M. Schmidt, Przemyśl 2019.
 • Newman B., Rowerem przez II RP: niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma: reportaż z 1934 roku, przekład E. Kochanowska, Kraków 2021.
 • Opracowanie materiałów sfragistycznych w archiwach, red. P. Gut i M. Hlebionek, Warszawa 2020.
 • Pierwsze dni Niepodległości, Bielsko-Biała – Kraków – Lublin – Warszawa – Poznań, wystawę oprac. E. Noiński, G. Nowik, Ł. Wieczorek, Oleandrów 2018.
 • Pietrasiewicz T., Żmigród i okolice. Przewodnik, Lublin 2020.
 • „Pług” dowódca batalionu Armii Krajowej „Parasol”, oprac. H. Borys, M. Olczak, Warszawa 2020.
 • Poradnik rodzinnego archiwisty, red. J. Chojecka, Warszawa 2020,
 • Prałat E., Czyn zbrojny Chłapowskich, Poznań 2020.
 • Rok 1920 w obrazie i dokumencie. Wojna z bolszewikami w zbiorach archiwów polskich, wybór i oprac. M. Olczak, J. Stryjek, Warszawa 2020,
 • Socha-Paprocki F., Żywot człowieka poczciwego w Polsce XX wieku, Warszawa 2020.
 • Stachyra H., Przeobrażenia technologiczne i własnościowe na wsi lubelskiej w latach 1864-1914. Studium miejsca – Majdan Krasieniński, Lublin 2015.
 • Stachyra H., Rodem z podlubelskiego Czechowa, Lublin 2019.
 • Szczerbic P., Speculum Saxsonum Ius municipale. Skorowidz terminów prawniczych, zestawił i oprac. G. M. Kowalski, Kraków 2018.
 • Szczerbic Paweł, Speculum Saxonum, albo prawo saskie i majdeburskie, porządkiem obiecadła z łacińskich i niemieckich egzemplarzów zebrane, a na polski język z pilnością i wiernie przełożone, 1-2, wyd. G. M. Kowalski, Kraków 2016.
 • Unia Lubelska 1569 roku i unie w Europie Środkowo-Wschodniej, red. J. Krochmal, Warszawa 2020.
 • Warszawa 1920. Warsaw 1920, oprac. V. Urbaniak, M. Jaszczyńska, Warszawa 2020.
 • Warszawa na przełomie XIX i XX wieku w pamiętnikach Przygodnego, oprac. M. Jaszczyńska, V. Urbaniak, R. Sztarski, Warszawa 2020.
 • Włodarczyk-Wac A., 250 lat od erygowania kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Żółkiewce, Żółkiewka 2020.
 • „W promieniach majowej jutrzenki”. Konstytucja 3 Maja i jej znaczenie. Katalog wystawy, oprac. B. Staręgowski, Lublin 2021.
 • Wydawnictwa archiwów a edukacja. Rzecz o działalności wydawniczej archiwów w kontekście działań edukacyjnych i popularyzatorskich, red. H. Mazur, A. Rosa, Warszawa 2020.
 • Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjeciach …, oprac. V. Urbaniak, M. Jaszczyńska, Warszawa 2020.
 • Zamorski K.,  Przez profesjonalizację do międzynarodowej ekumeny historyków: historiografia polska na międzynarodowych kongresach nauk historycznych w latach 1898-1938, Kraków 2020.

 

Czasopisma:

 • ,,Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 111, 2019,
 • ,,Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 114, 2020.
 • ,,Kronika Warszawy”, 2020, nr 1-2.
 • ,,Kronika Warszawy”, 2020, nr 1-2, Dodatek.
 • ,,Kwartalnik Historyczny”, R. 127, 2020, nr 3-4.
 • ,,Notes Konserwatorski”, t. 21, 2019.
 • ,,Notes Konserwatorski”, t. 22, 2020.
 • ,,Prace Historyczno-Archiwalne”, t. 32, 2020.
 • ,,Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 16, 2018, z. 2.
 • ,,Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 17, 2019.
 • ,,Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 18, 2020.
 • ,,Rocznik Łódzki”, t. 69, 2019.
 • ,,Rocznik Łódzki”, t. 70, 2020.
 • ,,Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, t. 19, 2020.
 • ,,Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, t. 9, 2020.

 

MARZEC-KWIECIEŃ 2021 r.

Książki:

 • Archiwa rodzinne Niepodległej: kolekcje w Archiwum Państwowym w Katowicach A.D. 2020. Katalog wystawy, oprac. K. Głowania i K. Słysz-Szczucka. Katowice 2020.
 • Bernatowicz T., Mitra i buława. Królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospolitej szlacheckiej (1697-1763), Warszawa 2011.
 • Biliński , Władysław Konopczyński 1880-1952: człowiek i dzieło, Kraków 2017.
 • Braudel F., Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, t. 1, Struktury codzienności, przeł. M. Ochab i P. Graff, red. nauk. J. Kochanowicz. Wyd. 2 dodruk. Warszawa 2019.
 • Braudel F., Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, t. 2, Gry wymiany, przeł. E. D. Żółkiewska, red. nauk. J. Kochanowicz. Wyd. 2 dodruk. Warszawa 2019.
 • Braudel F., Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, t. 3, Czas świata, przeł. J. i J. Strzeleccy, red. nauk. J. Kochanowicz. Wyd. 2. Warszawa 2019.
 • Cichoracki P., Dufrat J., Mierzwa J., Oblicza buntu społecznego w II Rzeczypospolitej doby wielkiego kryzysu (1930-1935). Uwarunkowania, skala, konsekwencje, Kraków 2019.
 • Dudek J., Kruszyński M., Osiński T., Skura A., Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939: album, Lublin 2020.
 • Działalność zbrodnicza zielonogórskich sądów i organów bezpieczeństwa w okresie PRL, oprac. red. A. Gruszka, Zielona Góra 2020.
 • I wojna światowa na starych pocztówkach = Der Erste Weltkrieg auf alten Postkarten = Pervaâ mirovaâ vojna na staryh otkrytkah, Łódź 2008.
 • Jastrzębski S., Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na Polakach na Lubelszczyźnie w latach 1939-1947, Wrocław 2007.
 • Kozłowska-Budkowa Z., Wspomnienia z lat 1893-1923, oprac. M. Starzyński. Kraków 2018.
 • Misztal Z., Wydarzyło się na Lubelszczyźnie, Gdańsk 2015.
 • Nowak A., Kupowanie nadziei: loteria w Królestwie Polskim (1815-1867), Warszawa 2017.
 • Odziemkowski J., Cyców 1920, Warszawa 1920.
 • Ogier Ch., Dziennik podróży do Polski 1635-1636. Wyd. 4, Gdańsk 2020.
 • Okopień J., Czarkowska J.,  Książka wyzwolona 1918-1950, Warszawa 2015.
 • Pijaństwo i alkoholizm w piśmiennictwie Królestwa Polskiego w XIX i na początku XX wieku: aspekty społeczne, pedagogiczne i kulturowe, wybór źródeł i oprac. A. Bołdyrew, Łódź 2019.
 • Porady praktyczne dla osób planujących poszukiwania genealogiczne w Archiwum Głównym Akt Dawnych (głównie, ale nie tylko), oprac. M. Kośka, Warszawa 2020.
 • Prałat E., Miejsca i sztuka: Czerwona Wieś, Turew-Leszno 2020.
 • Przełom w kadrze 1989 = Breakthrough 1989 in photographs, koncepcja i wybór zdjęć A. M. Brzezińska, K. Puchalska, Warszawa 2019.
 • Westerhoff Ch., Praca przymusowa w czasie I wojny światowej : niemiecka polityka sterowania siłą roboczą w okupowanym Królestwie Polskim i na Litwie w latach 1914-1918, przekł. W. Włoskowicz, Warszawa 2014.
 • Wojtkowska Z., Saga rodu Czartoryskich, Warszawa 2020.

STYCZEŃ-LUTY 2021 r.

Książki:

 • Adamczewski Marek, Sfragistyka państwowa i samorządowa II Rzeczypospolitej Polskiej: geneza niektórych rozwiązań prawnych, Warszawa 2019.
 • Akcja “Reinhardt”: historia i upamiętnianie, red. Stephan Lehnstaedt, Robert Traba, Warszawa-Berlin 2019.
 • Andreae Maximiliani Fredro gestorum populi Poloni sub Henrico Valesio, Polonorum postea verò Galliae rege = Andrzeja Maksymiliana Fredry dzieje narodu polskiego za czasów Henryka Walezego, króla Polaków, potem zaś Francji, tłum. Józef Macjon; wstępem i przypisami opatrzył Marek Tracz-Tryniecki, Warszawa-Łodź 2019.
 • Archiwa Pomorza Środkowego w stulecie archiwów państwowych: wybór źródeł, red. Katarzyna Królczyk, Koszalin-Rzeszów 2020.
 • Atlas geograficzny illustrowany Królestwa Polskiego na podstawie najnowszych źródeł, oprac. J. M. Bazewicz, Warszawa 2009.
 • Dzieje i konserwacja rękopiśmiennej mapy wolnego stanowego państwa pszczyńskiego “Ichnoorthografia Plesniaca” Andreasa Hindenberga z 1636 roku: katalog wystawy, red. Piotr Greiner, Katowice 2020.
 • Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej, red. Martyna Grądzka-Rejak, Aleksandra Namysło, Kraków-Katowice-Warszawa 2017.
 • Ewidencja operacyjna i archiwum organów bezpieczeństwa PRL w latach 1944-1990. Zbiór normatywów, red. Monika Komaniecka-Łyp, Kraków 2017.
 • Fibigerowie: twórcy kaliskich fabryk fortepianów i pianin (1878-2016), oprac. Anna Bestian-Zając, Grzegorz Waliś, Kalisz 2020.
 • Głowacki Roman, Siedleccy studenci. W pogoni za wolnością, Siedlce 2020.
 • Ilgiewicz Henryka, Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej oraz Szkoła Nauk Politycznych w Wilnie (1930-1939), Warszawa 2019.
 • Instrukcje i reskrypty do ambasadorów rosyjskich w Rzeczypospolitej w latach 1772-1794, oprac. Adam Danilczyk, Jacek Kordel, Vadzim Anipiarkou, Sławomir Łuczak, współpraca Zofia Zielińska, Warszawa 2019.
 • Kanecki Oskar, Sądy kapturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego (1572-1764), Sopot 2020.
 • Kośka Małgorzata, Porady praktyczne dla osób planujących poszukiwania genealogiczne w Archiwum Głównym Akt Dawnych: (głównie, ale nie tylko), oprac. Małgorzata Kośka, Warszawa 2020.
 • Kronika polska Marcina Kromera biskupa warmińskiego ksiąg XXX dotąd w trzech językach, a mianowicie w łacińskim, polskim i niemieckim wydana, na język polski z łacińskiego przełożona przez Marcina z Błażowa Błażowskiego i wydana w Krakowie w drukarni M. Loba r. 1611, wyd. II w jęz. pol, Warszawa 2019.
 • Kryciński Stanisław, Przedwojenna architektura żydowska: najpiękniejsze fotografie, Warszawa 2019.
 • Leszno w dwudziestoleciu międzywojennym. W 100. rocznicę powrotu Leszna do Macierzy, red. Miron Urbaniak; [tekst Tomasz Kościański, Elżbieta Olender, Stanisław Sierpowski, Barbara Ratajewska, Miron Urbaniak], Leszno 2020.
 • Michałowska-Mycielska Anna,  Sejm Żydów Litewskich (1623-1764), Warszawa 2014.
 • Mikuła Maciej, Prawo miejskie magdeburskie (ius municipale Magdeburgense) w Polsce XIV – pocz. XVI w. Studium o ewolucji i adaptacji prawa, wyd. 2, Kraków 2018.
 • Mühle Eduard, Słowianie, rzeczywistość i fikcja wspólnoty: VI-XV wiek, tłum. Joanna Janicka, Warszawa 2020.
 • Niepodległa: historie z rodzinnych archiwów. Katalog wystawy, red. i układ katalogu Grażyna Schlender, Kalisz 2020.
 • Niepodległa: historie z rodzinnych archiwów, oprac. Beata Troć, Siedlce 2020.
 • Niezwykłe historie zwykłych ludzi. Archiwa Rodzinne Niepodległej, oprac. Alicja Bodylska i in., Leszno 2020.
 • Nowak Izabela, Koszalińska tradycja: 50 lat z rozśpiewaną Polonią, Koszalin 2020.
 • Orżewski Wojciech, Fotograf, fotografia, prawo wyd. 3, Warszawa 2020.
 • Osterwa Juliusz, Dzienniki wypraw 1938-1939, red. Andrzej Kruczyński, Wanda Świątkowska, Warszawa 2020.
 • Panto Dmitriy, Łukaszun Wojciech, Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941, Gdańsk 2018.
 • Pieczęcie królów i królowych polskich do 1572 r., oprac. Janusz Bonczkowski, Dariusz Chyła, Marcin Hlebionek, Mateusz Superczyński, red. Marcin Hlebionek, Toruń 2020.
 • Reginia-Zacharski Jacek, Przedwojenne lotnictwo: najpiękniejsze fotografie, Warszawa 2011.
 • Sapiehowie, red. Tomasz Ciesielski, Mariusz Sawicki, wyd. 3, Opole 2019.
 • Sumariusz ksiąg poselstw Metryki Koronnej, t. 2, Królowie elekcyjni, oprac. Irena Sułkowska-Kurasiowa, Janina Wejchertowa; przygotowanie do druku i indeksy Małgorzata Badowska, Michał Kulecki, Magdalena Pawluczuk, Warszawa 2020.
 • Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie władców w dawnej Polsce, red. Hanna Rajfura, Patrycja Szwedo, Barbara Świadek, Marek Walczak, Piotr Węcowski, Warszawa 2020.
 • Świda-Szaciłowska Helena, Wszystko, co pamiętam: wspomnienia (1928-1960), red., wstęp i oprac. Tomasz Osiński i Agata Fijuth-Dudek, Lublin-Warszawa 2019.
 • Świderska-Włodarczyk Urszula, Homo nobilis, wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku, Warszawa 2018.
 • Tradycja – metody przekazywania i formy upamiętnienia w państwie polsko-litewskim, XV – pierwsza połowa XIX wieku. Materiały XIX Konferencji Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych PAN w dniach 21-22 września 2010, red. Urszula Augustyniak, Warszawa 2011,
 • W kręgu ikony Matki Boskiej Chełmskiej = Dovkola ìkoni Holms’koï Božoï Materì, red. Irena Rolska, Lublin 2019.
 • Wagner Marek, Słownik biograficzny oficerów polskich drugiej połowy XVII wieku, t. 1, Oświęcim 2019.
 • Wyrozumska Bożena, Fontes: prace wybrane z dziejów średniowiecza i nauk pomocniczych historii, wybór i oprac. Marcin Starzyński, Kraków 2018.
 • Żółtowski Michał J., Zbiory Biblioteki Pruskiej w Polsce: studium przypadku, Warszawa 2012.
 • Życie rodziny szlacheckiej w dokumentach: (katalog wystawy), oprac. Rafał Górny, Rafał Jankowski, Jarosław Zawadzki. Warszawa 2020.

Czasopisma:

 • ,,Arhivski Vjesnik”, t. 63, 2020.
 • ,,Fontes”, nr 25, 2019.
 • ,,Głos Ziemi Urzędowskiej”, 2019.
 • ,,Kronika Warszawy”, nr 2, 2018.
 • ,,Kronika Warszawy”, nr 1-2, 2019.
 • ,,Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 67, 2019, nr 2-4.
 • ,,Przegląd Historyczno-Wojskowy”, R. 21, 2020, nr 2.
 • ,,Studia i Materiały Lubelskie”, t. 22, 2020.

 

-->