WYCIECZKI I LEKCJE ARCHIWALNE

W ramach działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej Archiwum Państwowe w Lublinie oferuje możliwość organizacji wycieczek oraz lekcji archiwalnych. Wszystkie niezbędne informacje odnośnie do organizacji takich przedsięwzięć edukacyjnych znajdą państwo poniżej.

WYCIECZKI

Archiwum Państwowe w Lublinie oferuje możliwość zorganizowania wycieczki po budynku archiwum. W programie jest zwiedzanie kilku stałych punktów, z czego większość stanowią miejsca na co dzień niedostępne dla użytkowników. W programie zwiedzania jest pracownia naukowa, w której zapoznajemy się ze sposobami udostępniania materiałów archiwalnych dla użytkowników i najważniejszymi zasadami obowiązującymi podczas korzystania z archiwaliów, następnie magazyny archiwalne nowego typu oraz starszego, pracownię cyfryzacji, w której skanuje się materiały archiwalne i na koniec pracownię konserwacji, w której nasi specjaliści opowiedzą o sposobach ratowania dawnych ksiąg oraz dokumentów. W przypadku chęci wzięcia udziału w takiej wycieczce należy napisać do nas pismo na adres kancelaria@lublin.ap.gov.pl. W piśmie należy zaznaczyć, że chodzi o wycieczkę po archiwum. Pismo należy wysłać na dwa tygodnie przed terminem, w którym ma zostać zorganizowana wycieczka. Aby zorganizować wycieczkę, potrzebna jest grupa od 10 do 30 osób. Czas trwania wycieczki: ok. 1,5 h.

LEKCJE ARCHIWALNE

Istnieje również możliwość zorganizowania lekcji archiwalnych, czyli warsztatów poświęconych konkretnym archiwaliom w ramach określonych zagadnień tematycznych. Wśród proponowanych są warsztaty o następującej tematyce:

 • Historia zapisana w dokumencie, czyli przegląd archiwaliów z różnych epok i sposoby pozyskiwania wiedzy historycznej
  Lekcja ma na celu zapoznanie użytkowników z archiwaliami z różnych epok historycznych i ukazanie tego, w jaki sposób pozyskuje się z nich wiedzę historyczną, która następnie trafia do podręczników historii.
 • Archiwa skarbnicą pamięci i informacji, ale jak z nich korzystać?
  Celem zajęć jest poznanie funkcji archiwów i zagadnień związanych z korzystaniem z zasobu archiwalnego. Omówienie zadań archiwów, zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie, systemu wyszukiwania informacji, poznawania archiwaliów oraz korzystania z pracowni naukowej i zasad udostępniania.
 • Poznaj losy swoich przodków i odkryj na nowo swoją rodzinę. Warsztaty genealogiczno-biograficzne.
  Istotą warsztatów jest poznanie zasad prowadzenia badań genealogicznych, wybranych do tego celu źródeł oraz ich krytycznej analizie. Oprócz tego zostają wyjaśnione kwestie budowy drzewa genealogicznego, gromadzenie danych biograficznych, charakterystyka źródeł i prezentacja wybranych materiałów ze szczególnym uwzględnieniem akt metrykalnych i stanu cywilnego oraz analiza typowego wpisu w tych księgach. Oprócz tego poruszone zostaną problemy wiarygodności źródeł, sposoby zapisu zebranych informacji, zagadnienie ochrony dóbr osobistych i danych osobowych.
 • Od nośnika analogowego do cyfrowego. Proces cyfryzacji materiałów archiwalnych.
  Celem tej lekcji jest zapoznanie odbiorców z procesem cyfryzacji materiałów archiwalnych w archiwach i wyjaśnienie jego znaczenia dla zabezpieczania materiałów, ich powszechnego udostępniania oraz popularyzacji wiedzy o zasobie. Omówione są wszystkie etapy cyfryzacji oraz omówiony sprzęt niezbędny w tym procesie. W ramach lekcji jest możliwość profesjonalnego zeskanowania własnej pamiątki archiwalnej.
 • Fachowa lecznica dla książek, czyli odpowiedzialne zadania archiwalnego konserwatora.
  Celem tej lekcji jest zapoznanie uczestników z meandrami pracy archiwalnego konserwatora i odpowiedzialnością, jaka się z tym wiąże. Specjaliści w zakresie konserwacji papieru opowiedzą o swoich zadaniach związanych z ratowaniem zniszczonych archiwaliów oraz pokażą najczęściej stosowane metody i praktyki. Omówione zostaną również narzędzia niezbędne w procesie konserwatorskim.
 • Pisz jak dawny skryba. Warsztaty kaligraficzne dla każdego.
  Dzięki warsztatom kaligraficznym istnieje możliwość opanowania technik pisarskich, które są już coraz rzadziej stosowane. Sztuka pięknego pisma, niegdyś tak pieczołowicie pielęgnowana, dzisiaj stanowi już niecodzienną ciekawostkę, która jednak wciąż budzi zainteresowanie. Warsztaty mają charakter uniwersalny i będą ciekawą nauką dla osoby w każdym wieku. Termin organizacji warsztatów to marzec-październik.

Zajęcia odbywają się w siedzibie APL przy ul. Jezuickiej 13, w sali konferencyjnej wyposażonej w sprzęt multimedialny oraz poszczególnych pracowniach tematycznych. Istnieje możliwość zorganizowania lekcji w szkole bądź w innej instytucji, jednakże wymaga to poinformowania o tym fakcie z miesięcznym wyprzedzaniem. Aby zorganizować lekcję archiwalną, prosimy o przesłanie pisma w tej sprawie na adres: kancelaria@lublin.ap.gov.pl. W piśmie należy zaznaczyć wybraną lekcję archiwalną, bądź też zgłosić własną propozycję tematyczną takiej lekcji (np. lekcja okolicznościowa związana z ważnym wydarzeniem historycznym). Pismo w sprawie organizacji lekcji archiwalnej należy skierować na wskazany adres z trzy tygodniowym wyprzedzeniem. Jedna grupa zajęciowa powinna liczyć od 10 do 30 osób. Czas trwania danej lekcji archiwalnej uzależniony jest od tematyki i może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

LEKCJA ARCHIWALNA POŁĄCZONA Z WYCIECZKĄ

Istnieje również możliwość połączenia wycieczki z lekcją archiwalną, jednak ten fakt należy uściślić w piśmie skierowanym do naszej instytucji. Pismo w sprawie organizacji lekcji archiwalnej połączonej z wycieczką należy skierować na wskazany adres z miesięcznym wyprzedzeniem. Jedna grupa powinna liczyć od 10 do 30 osób. Czas trwania uzależniony jest od długości lekcji archiwalnej.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 81 528 61 59 / 734 115 584.

-->