Numer rachunku bankowego do wpłat z tytułu usług archiwalnych

wpłaty krajowe: NBP O/O Lublin 53 1010 1339 0004 7522 3100 0000

wpłaty z zagranicy: NBP O/O Lublin PL 53 1010 1339 0004 7522 3100 0000, BIC/SWIFT: NBPLPLPW

w tytule wpłaty prosimy podać znak sprawy zamieszczony na piśmie z Archiwum, a jeżeli sprawa jest załatwiana przez któryś z oddziałów zamiejscowych – również nazwę tego oddziału

 

Opłata skarbowa

Opłatę skarbową z tytułu spraw załatwianych przez Archiwum Państwowe w Lublinie i jego oddziały zamiejscowe w Chełmie, w Kraśniku i Radzyniu Podlaskim prosimy wpłacać na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Lublin, Bank PEKAO S.A. V O/Lublin 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000