Numery kont

Numer rachunku bankowego do wpłat z tytułu usług archiwalnych

wpłaty krajowe: NBP O/O Lublin 53 1010 1339 0004 7522 3100 0000

wpłaty z zagranicy: NBP O/O Lublin PL 53 1010 1339 0004 7522 3100 0000, BIC/SWIFT: NBPLPLPW

w tytule wpłaty prosimy podać znak sprawy zamieszczony na piśmie z Archiwum, a jeżeli sprawa jest załatwiana przez któryś z oddziałów zamiejscowych – również nazwę tego oddziału

Opłata skarbowa

Opłatę skarbową od wydawania zaświadczeń lub dokonywania czynności urzędowych np. uwierzytelniania kopii dla spraw załatwianych przez Archiwum Państwowe w Lublinie i jego oddziały zamiejscowe w Chełmie, w Kraśniku i Radzyniu Podlaskim należy wpłacać na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Lublin, Bank PEKAO S.A. V O/Lublin 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000 lub w kasie Urzędu Miasta Lublin.

Opłaty skarbowe od składanych do spraw pełnomocnictw

należy wpłacać na rachunek bankowy organu podatkowego (prezydenta lub burmistrza) właściwego dla miasta, na którego obszarze dokument złożono.

W związku z powyższym dla pełnomocnictw złożonych w:

Centrali Archiwum Państwowego w Lublinie — na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lublin, Bank PEKAO S.A. V O/Lublin 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000 lub w kasie Urzędu Miasta Lublin.

Archiwum Państwowym w Lublinie Oddział w Chełmie — na rachunek bankowy Urzędu Miasta Chełm, Bank PEKAO S.A. I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596 lub kasie Urzędu Miasta Chełm;

Archiwum Państwowym w Lublinie Oddział w Kraśniku — na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kraśnik, Bank Pekao S.A. Oddział w Lublinie, nr 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993 lub w kasie Urzędu Miasta Kraśnik;

Archiwum Państwowym w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim — na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim nr 65 8046 0002 2001 0100 0013 0001 lub w kasie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

-->