Numer rachunku bankowego do wpłat z tytułu usług archiwalnych

wpłaty krajowe: NBP O/O Lublin 53 1010 1339 0004 7522 3100 0000

wpłaty z zagranicy: NBP O/O Lublin PL 53 1010 1339 0004 7522 3100 0000, BIC/SWIFT: NBPLPLPW

w tytule wpłaty prosimy podać znak sprawy zamieszczony na piśmie z Archiwum, a jeżeli sprawa jest załatwiana przez któryś z oddziałów zamiejscowych – również nazwę tego oddziału

 

Opłata skarbowa

Opłatę skarbową od wydawania zaświadczeń lub dokonywania czynności urzędowych np. uwierzytelniania kopii dla spraw załatwianych przez Archiwum Państwowe w Lublinie i jego oddziały zamiejscowe w Chełmie, w Kraśniku i Radzyniu Podlaskim należy wpłacać na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Lublin, Bank PEKAO S.A. V O/Lublin 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000 lub w kasie Urzędu Miasta Lublin.

Natomiast opłaty skarbowe wnoszone od składanych do spraw pełnomocnictw należy wpłacać na rachunek bankowy organu podatkowego (prezydenta lub burmistrza) właściwego dla miasta na którego obszarze dokument złożono.

W związku z powyższym dla pełnomocnictw złożonych w:

Centrali Archiwum Państwowego w Lublinie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lublin, Bank PEKAO S.A. V O/Lublin 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000 lub w kasie Urzędu Miasta Lublin.

Archiwum Państwowym w Lublinie Oddział w Chełmie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Chełm, Bank PEKAO S.A. I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596 lub kasie Urzędu Miasta Chełm;

Archiwum Państwowym w Lublinie Oddział w Kraśniku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kraśnik, Bank Pekao S.A. Oddział w Lublinie, nr 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993 lub w kasie Urzędu Miasta Kraśnik;

Archiwum Państwowym w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim nr 65 8046 0002 2001 0100 0013 0001 lub w kasie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.