Archiwum Państwowe w Lublinie jest współorganizatorem I Międzynarodowego Seminarium Naukowo-Dydaktycznego pt. „Aktualne problemy archiwistyki i zarządzania dokumentami”, w którym udział wezmą archiwiści z Polski i Ukrainy.

Czytaj dalej I Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Dydaktyczne „Aktualne problemy archiwistyki i zarządzania dokumentami” – 21 maja 2016 r.

W dniach 26-27 września 2015 r. w Kazimierzu Dolnym (Kwaskowa Góra) odbędzie się VI Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji. Współorganizatorami tegorocznego Sympozjum są: Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie, Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Humanistyczny UMCS oraz Archiwum Państwowe w Lublinie.

Czytaj dalej VI Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim wraz z Towarzystwem Nauki i Kultury „Libra” zaprasza na dwudniową konferencję naukową z udziałem gości z zagranicy nt. „To idzie młodość!” Młodzież w ideologii i praktyce komunizmu. Konferencja odbędzie się Oranżerii w Radzyniu Podlaskim przy ul. Jana Pawła II 4.

Czytaj dalej Konferencja naukowa „To idzie młodość!”

Już dzisiaj zarezerwujcie czas na 28-29 września! Wraz z Towarzystwem Nauki i Kultury „Libra” zapraszamy na dwudniową konferencję naukową z udziałem gości z zagranicy nt. „To idzie młodość!” Młodzież w ideologii i praktyce komunizmu. Konferencja odbędzie się Oranżerii w Radzyniu Podlaskim przy ul. Jana Pawła II 4. Poniżej szczegółowy program:

Czytaj dalej Konferencja naukowa „To idzie młodość!”

22 maja br. o godz. 16.30 lubelskim Archiwum odbędzie się konferencja popularnonaukowa pt. „W 90. rocznicę powstania Okręgowego Towarzystwa Pszczelarskiego w Lublinie” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski w Lublinie im. Aleksandra Janowskiego oraz Archiwum Państwowe w Lublinie.

Czytaj dalej Zaproszenie na konferencję “W 90. rocznicę powstania Okręgowego Towarzystwa Pszczelarskiego w Lublinie”

20 stycznia 2015 r. w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podczas konferencji „Służba Cywilna – zaufanie i komunikacja”, przedstawiciele Archiwum Państwowego w Lublinie zaprezentowali Galerię Jezuicka 13, która już wcześniej zdobyła uznanie w programie „Klient w centrum uwagi” jako przykład dobrej praktyki w dziedzinie działań promujących.

Czytaj dalej „Galeria Jezuicka 13” dobrą praktyką

9 czerwca Oddział w Radzyniu zorganizował konferencję metodyczną dla archiwistów zakładowych z terenu objętego nadzorem Oddziału, czyli z powiatów: bialskiego, łosickiego, parczewskiego i radzyńskiego. Celem spotkania była integracja środowiska archiwalnego z terenu północnej Lubelszczyzny oraz włączenie opiekunów archiwów zakładowych w obchody święta archiwistów.

Czytaj dalej Konferencja metodyczna dla archiwistów zakładowych