Archiwum Państwowe w Lublinie zaprasza na konferencję naukową „Lublin w kulturze – kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności” (25-26 maja 2017). Wydarzenie to jest częścią obchodów jubileuszu 700-lecia nadania Lublinowi prawa miejskiego.

Konferencja jest próbą uchwycenia pełnego i integralnego obrazu – szeroko rozumianego – dziedzictwa kulturowego Lublina, na które składają się: zmiany krajobrazu naturalnego, rozwój przestrzenny i urbanistyczny miasta, jego kultura materialna, spuścizna dokumentacyjna, dorobek w dziedzinie kultury pisma i książki, kultura literacka, dziedzictwo artystyczne, sztuka teatralna i filmowa, lokalne nazewnictwo oraz obyczaje. Relikty przeszłości Lublina oraz działalność twórców, środowisk i instytucji, współtworzą wielokulturowy charakter miasta, który od średniowiecza do dziś, stanowi o jego tożsamości i znaczeniu.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni: historycy, historycy literatury, językoznawcy, historycy sztuki, kulturoznawcy, bibliolodzy, konserwatorzy, architekci, geografowie oraz pracownicy archiwów, bibliotek, muzeów i innych instytucji. Przez dwa dni – w równoległych sekcjach tematycznych – zostanie zaprezentowanych 60 wystąpień przygotowanych przez badaczy z Lublina, Torunia, Warszawy i Wrocławia. Miejscem obrad będą sale Muzeum Lubelskiego.

Konferencja adresowana jest do środowiska naukowego oraz osób zaangażowanych w tworzenie i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także do wszystkich, profesjonalnie i amatorsko, zainteresowanych przeszłością miasta – dziennikarzy, nauczycieli, regionalistów, osób zajmujących się organizowaniem turystyki oraz mieszkańców Lublina.

Czas: 25-26 maja 2017 r.

Miejsce: Muzeum Lubelskie. Lublin, ul. Zamkowa 9

Organizatorzy: Archiwum Państwowe w Lublinie i Urząd Miasta Lublin

Załączniki