Archiwum Państwowe w Lublinie i Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Lublinie zapraszają do udziału w panelu dyskusyjnym „Aktualne problemy archiwalne”, który odbędzie się w siedzibie lubelskiego Archiwum 2 grudnia 2016 r. Panel adresowany jest głównie do archiwistów, archiwistów zakładowych i pracowników kancelarii, a poruszać będzie tematy zmian w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym, funkcjonowania nadzoru archiwalnego oraz zagadnienie elektronicznego zarządzania dokumentacją. Udział w panelu jest bezpłatny.

PROGRAM:

9.00 Otwarcie panelu

9.15-11.00 Wdrażanie zmian w Ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r. i przepisach wykonawczych do niej – moderator dr Marek Konstankiewicz  (UMCS)

 •     mgr Lutosław Stachowski: Studium porównawcze zmian w przepisach
 •     mgr Anna Chursan: Dostępność materiałów archiwalnych
 •     Dyskusja
 •     Prezentacja publikacji M. Konstankiewicz, A. Niewęgłowski, Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz, 2016

11.00.-11.15 Przerwa kawowa

11.15-12.45 Zmiany w funkcjonowaniu nadzoru archiwalnego po 2000 roku – moderator mgr Renata Gąsior (APL)

 •     mgr Anna Jadeszko: Problematyka opracowywania wykazów akt
 •     mgr Katarzyna Ślusarska: Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 •     Dyskusja

12.45-13.00 Przerwa kawowa

13.00-14.45 Elektroniczne zarządzanie dokumentacją – moderator mgr Krzysztof Kołodziejczyk (APL)

 •     mgr  Małgorzata Bieda: Archiwizacja dokumentacji w systemie EZD w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim
 •     mgr Grzegorz Zabielski:  Organizacja i zakres stosowania EZD w Urzędzie Miasta Lublin
 •     mgr Marcin Siembab: Perspektywa wdrażania EZD w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie
 •     mgr  Michał Zawada: Organizacja i funkcjonowanie  systemu EZD w Archiwum Państwowym w Lublinie
 •     Dyskusja

14.45 Podsumowanie i zamknięcie panelu

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie zgłoszenia na załączonej karcie na adres kancelaria@lublin.ap.gov.pl do 21 listopada 2016 r.

W przypadku dużego zainteresowania organizatorzy przewidują możliwość zorganizowania dodatkowego spotkania.

Uczestnicy otrzymają poświadczenie udziału w panelu.