20 maja br. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Sekcja I, budynek Nowej Humanistyki, sala 318), w lubelskim oddziale IPN (Sekcja II, ul. Wodopojna 2) oraz w Archiwum Państwowym w Lublinie (Sekcja III, ul Jezuicka 13) odbędzie się II Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Dydaktyczne „Aktualne problemy archiwistyki i zarządzania dokumentami”.

Polscy i ukraińscy naukowcy będą się zastanawiać nad wyzwaniami współczesnej archiwistyki.

P R O G R A M

9.00, otwarcie prac seminarium

UMCS, budynek Nowej Humanistyki, sala 318 (pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a)

9.10, wykład inauguracyjny

prof. nzw. dr hab. Krzysztof Skupieński (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej), Memini ergo sum. Archiwalia a pamięć.

9.30-12.45. Sekcja I plenarna, sala 318, Nowa Humanistyka

Moderatorzy: prof. dr Ludmiła Posochowa (ChNU, Ukraina), prof. dr hab. Janusz Łosowski (UMCS, Polska), Sekretarz dr Marek Konstankiewicz, Tomasz Matuszak (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim), Zarządzanie dokumentacją na „przedpolu archiwalnym” – wybrane problemy.- Елена Бородина (Уральский Федеральный Университет), Судебно-следственная документация, как источник по изучению российского общества 18 веке.

– Hadrian Ciechanowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Miejsce nauki we współczesnym archiwum – rozważania nad polityką naukową NDAP w XXI wieku.

– Владислав Кучеренко (Харківський національний університет), Відкритість архівів як складова політики пам’яті: досвід України та Польщі.

– Михайло Тупиця (Львівський національний університет), Книга міського суду Куликова 1694–1717 рр.: джерелознавча характеристика.

11.00-11.15 przerwa

– Kamila Biernat (Archiwum Akt Nowych w Warszawie), Dokument elektroniczny, systemy Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, digitalizacja – nowoczesne technologie w archiwach państwowych szansą czy zagrożeniem?

– Марія Дідик, Віктор Немченко (Харківський національний університет), Оцифровування документів як чинник розвитку комунікації архівних установ України з користувачами.

– Kamila Jastrzębska (Ministerstwo Finansów, Warszawa), Rola metadanych w opisie dokumentacji elektronicznej.

– Анастасія Фінартів (Харківський національний університет), Технічні проблеми збереження кінодокументів в архівах України та шляхи вирішення.

– Rafał Michałek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Analiza wydajności wyszukiwarek internetowych.

– Marcin Smoczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Zarządzanie dokumentacją: roztrząsania terminologiczne.

14.00-17.00, prace w panelach równoległych

 

Sekcja II. Instytut Pamięci Narodowej, ul. Wodopojna 2

Moderatorzy: prof. nzw. dr hab. Dariusz Magier (IPN, o/Lublin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), prof. dr Adrian Selin (Wyższa Szkoła Ekonomii, Sankt Petersburg). Sekretarz dr Robert Stępień

– Marcin Krzysztofik, Artur Piekarz (Instytut Pamięci Narodowej oddział w Lublinie), Rola archiwisty w poszukiwaniu nieoznaczonych miejsc pochówku  i identyfikacji ofiar komunizmu.

– Вероника Петрухина (Высшая школа экономики в Санкт Петербурге), Депортации народов СССР: судьба русских поляков в период с 1941 по 1945 г.

– Евгения Зарецкая (Высшая школа экономики в Санкт Петербурге), Воспитание мужественности в послевоенном СССР: новый взгляд на источники.

– Дарья Советникова (Высшая школа экономики в Санкт Петербурге), Сотрудничество СССР с другими странами в областях науки и культуры в период Холодной войны.

– Андрій Рябко (Харківський національний університет), Усно-історичні дослідження як фактор поповнення національного архівного фонду України.

– Вікторія Конюшок (Харківський національний університет), Архівування університетської пам’яті (на прикладі музею історії Харківського університету імені В.Н. Каразіна).

– Kamila Siuda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Ile w spuściźnie jest autora? Analiza ego-dokumentalna wybranych akt rodzin i osób w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu

– Aneta Świstak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Spuścizny naukowe w archiwum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

– Олександр Новак (Харківський національний університет), Нормативноправова база збереження архівних фондів в сучасній Україні.

Sekcja III. Archiwum Państwowe w Lublinie, ul. Jezuicka 13

Moderatorzy: dr Piotr Dymmel (Archiwum Państwwowe w Lublinie), dr hab. Robert Degen (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Sekretarz dr Tomasz Czarnota

– Damian Sitkiewicz (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie), Problemy udostępniania dokumentacji aktowej w pracowniach naukowych państwowej sieci archiwalnej – Антон Лютинский (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Северозападный институт МГЮУ в Вологде), Уголовное дело как как источник по истории “польских губерний” Российской империи (1876-1917): некоторые проблемы.

– Мария Долгова (Высшая школа экономики в Санкт Петербурге), Польская знать при дворе российских императоров: по воспоминаниям С.А. Понятовского, А.Д. Чарторыйского и Ф.В. Булгарина.

– Алена Шангина (Высшая школа экономики в Санкт Петербурге), Культура потребления Лондона в XIX – начале XX века (по материалам суда Олд Бейли).

– Марта Знак (Львівський національний університет), Між Вінницею і Любліном: затяжний процес про наглу смерть Володимира Микулинського (перша чверть XVII ст.)

– Василь Бирко (Львівський національний університет), Рух за тверезість в Східній Галичині середини ХІХ – поч. ХХ ст.: локальний аспект.

– Христина Пікулицька (Львівський національний університет), Вчительський склад шкіл німецьких протестантських колоній Галичини у 1775–1914 роках (за матеріалами фондів ЦДІА України у Львові).

– Софія Тютько (Львівський національний університет), Атрибуція музичних літургійних рукописних книг на підставі аналізу репертуару Ґрадула 1548 V Наукової бібліотеки Львівського університету.

– Ксенія Скшентувенська (Львівський національний університет), Особливості книжкового готичного письма XIV ст. (за матеріалами фондів НБ ЛНУ).

17.00, podsumowanie i zamknięcie obrad.

Komitet organizacyjny: dr Piotr Dymmel, prof. nzw. dr hab. Dariusz Magier, prof. dr Ludmiła Posochowa, prof. nzw. dr hab. Krzysztof Skupieński. Sekretariat: dr hab. Artur Górak, Marcin Krzysztofik