Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim wraz z Towarzystwem Nauki i Kultury „Libra” zaprasza na dwudniową konferencję naukową z udziałem gości z zagranicy nt. „To idzie młodość!” Młodzież w ideologii i praktyce komunizmu. Konferencja odbędzie się Oranżerii w Radzyniu Podlaskim przy ul. Jana Pawła II 4.

Poniżej szczegółowy program.

 

Poniedziałek, 28 września

godz. 10.00 – rozpoczęcie konferencji

SEKCJA PLENARNA

Teoria młodości komunistycznej

godz. 10.15 – 11.15

 1. dr hab. Rafał Galuba (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), Wychowanie młodzieży według ideologów naukowego komunizmu
 2. dr Anna Idzikowska-Czubaj (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), „Szczęśliwe pokolenie Polski Ludowej”, czyli o komunistycznym micie młodości
 3. mgr Andrzej Czyżewski (Instytut Pamięci Narodowej, Łódź), Młodzi, niewinni, bohaterscy, nasi – martyrologia polskiej młodzieży jako element strategii legitymizacyjnych władzy komunistycznej

Dyskusja

Przerwa kawowa 11.15 – 11.30

SEKCJA 1

Matryca sowiecka i jej wpływy

Godz. 11.30 – 13.15

 1. dr Роман Любавський (Charkowski Narodowy Uniwersytet, Ukraina), Радянські ігри для робітничої молоді в 1920-1930-ті роки
 2. dr Ludmiła Mazur, dr Oleg Gorbachev (Uralski Uniwersytet Federalny, Jekaterynburg, Rosja), Career strategies and socio-demographic face of the party youth (based on the All-Russian Communist-Party census 1922-1924)
 3. dr Paweł Kung (Rosyjski Państwowy Humanistyczny Uniwersytet, Moskwa, Rosja), Ячейка Комсомола архивного управления в 20-е годы XX века
 4. dr Дмитро Миколенко (Charkowski Narodowy Uniwersytet, Ukraina), Під впливом чи всупереч офіційній ідеології: молода поросль різних генерацій радянських істориків-славістів про болгарські державотворчі процеси 1886–1894 рр.
 5. mgr Izabela Mrzygłód (Uniwersytet Warszawski), Oko w oko z kryzysem. Młodzi komuniści austriaccy w obliczu załamania gospodarczego i kryzysu demokracji w latach 30. XX wieku

Dyskusja

Przerwa obiadowa

SEKCJA 2

W podziemiu komunistycznym

Godz. 14.30 – 16.00

 1. mgr Konrad Ruzik (Uniwersytet Warszawski), Członkowie Komunistycznego Związku Młodzieży Polski (1922-1938) – portret zbiorowy
 2. mgr Adam Radosław Suławka (Uniwersytet Warszawski), „Mołodoj Kommunist” (“Małady Kamunist”) jako organ prasowy Komitetu Centralnego Komunistycznego Związku Młodzieży Zachodniej Białorusi ( KC KZMZB)
 3. dr Paweł Borek (Państwowa Szkoła Wyższa, Biała Podlaska), Agitacja komunistyczna wśród poborowych w okresie międzywojennym
 4. dr hab. Grzegorz Zackiewicz (Uniwersytet w Białymstoku), Komunistyczna infiltracja środowisk młodzieży syndykalistycznej w II Rzeczpospolitej
 5. dr Andrzej Wróbel (Archiwum Państwowe, Piotrków Trybunalski), Procesy tomaszowskich działaczy Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim

Dyskusja

Przerwa kawowa 16.00 – 16.15

SEKCJA 3

Wychowanie dla komunizmu

Godz. 16.15 – 17.45

 1. dr Tomasz Osiński (Instytut Pamięci Narodowej, Lublin), „W pałacu byłego obszarnika…”. Ziemiańskie dwory i pałace jako miejsca wychowywania „nowego społeczeństwa” po 1944 r.
 2. mgr Łukasz Bertram (Uniwersytet Warszawski), Wyrastanie z pałacu. Analiza narracji biograficznej Marii Eiger-Kamińskiej (1897-1983)
 3. mgr Emilia Świętochowska (Instytut Pamięci Narodowej, Białystok), Uroczystości szkolne jako forma indoktrynacji uczniów w latach 1945-1956 (na przykładzie woj. białostockiego)
 4. mgr Marcin Sroka (Uniwersytet Opolski), Młodzież w polityce KW PZPR w Opolu w latach 1950-1990
 5. dr hab. Sabina Bober (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Niezależne organizacje młodzieżowe na celowniku władzy komunistycznej w epoce stalinowskiej

Dyskusja

Wtorek, 29 września

SEKCJA 4

Wobec młodzieży akademickiej

Godz. 10.00 – 11.30

 1. dr Paweł Libera (Polska Akademia Nauk, Warszawa), Henryk Dembiński i wileńska lewica akademicka
 2. dr Marcin Kruszyński (Instytut Pamięci Narodowej, Lublin): Długie trwanie niemocy. Ideowe organizacje studenckie na przykładzie lubelskiego UMCS (1944-1989)
 3. dr Konrad Rokicki (Instytut Pamięci Narodowej; Warszawski Uniwersytet Medyczny), Nadzór polityczny nad klubami studenckimi w Warszawie
 4. dr hab. Elżbieta Wojcieszyk (Instytut Pamięci Narodowej, Poznań), Władze wobec poznańskiego Zrzeszenia Studentów Katolików (1957-1958)
 5. dr Rafał Łatka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Duszpasterstwo akademickie w polityce władz PRL w latach 1970- 1989 na przykładzie województwa krakowskiego

Dyskusja

Przerwa kawowa 11.30 – 11.45

SEKCJA 5

To idzie młodość

Godz. 11.45 – 13.15

 1. dr hab. Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Szefowie młodzieżówki komunistycznej w Polsce 1944-1990
 2. dr Katarzyna Zawadka (Instytut Pamięci Narodowej, Lublin), Partyjna „młodzież”. Słuchacze Szkoły Partyjnej przy KC PZPR
 3. mgr Filip Gończyński-Jussis (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Koła Szkolne Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (1975-1990): założenia i praktyka działalności
 4. dr Tomasz Matuszak (Archiwum Państwowe, Piotrków Trybunalski), Działalność młodzieży w ramach Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej na terenie województwa piotrkowskiego w latach 1975-1990
 5. mgr Maciej Roman Hubka (Archiwum Państwowe, Piotrków Trybunalski), Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w województwie piotrkowskim. Działalność i pozostałość aktowa

Dyskusja

Przerwa obiadowa

SEKCJA 6

Przyszłość komunizmu

Godz. 14.15 – 15.30

 1. mgr Tomasz Leszkowicz (Polska Akademia Nauk, Warszawa), Historyczna tabula rasa? Zabiegi aparatu propagandowego w latach 60. na rzecz zaszczepienia młodzieży „nowej pamięci”
 2. dr Bogusław Tracz (Instytut Pamięci Narodowej, Katowice), Powstrzymać dywersję moralną. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, organizacje społeczno-polityczne i instytucje wychowawcze państwa wobec przemian kultury młodzieżowej i stylu życia młodzieży w Polsce lat 60.-70. XX w.
 3. dr hab. Ryszard Polak (Akademia Wychowania Fizycznego, Biała Podlaska), Harcerstwo w systemie ideologicznym PZPR na przykładzie Chorągwi ZHP w Białej Podlaskiej
 4. dr hab. Dariusz Magier (Archiwum Państwowe, Lublin; Państwowa Szkoła Wyższa, Biała Podlaska), dr Michał Mroczek (Instytut Pamięci Narodowej, Lublin), Awangarda XXI w. – w poszukiwaniu nowego modelu „pasa transmisyjnego”.

Dyskusja

Zakończenie konferencji

Komitet Organizacyjny: dr hab. Dariusz Magier (APL, PSW), dr hab. Mirosław Szumiło (UMCS), mgr Marcin Żukowski (IPN Gdańsk)