Międzynarodowa konferencja poświęcona archiwom w państwach totalitarnych, Lublin-Sandomierz 5-7 IX 2018 r.

Archiwum Państwowe  w Lublinie informuje, że w dniach 5-7 września 2018 r. w Lublinie i Sandomierzu odbędzie się Międzynarodowa konferencja pt. ,,Archiwa w państwach totalitarnych Europy Środkowej i Wschodniej”.

Organizatorami spotkania naukowców z Kazachstanu, Polski, Rosji i Ukrainy są: Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UMCS, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, Archiwum Państwowe w Lublinie, Miasto Sandomierz oraz Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Honorowy Patronat nad konferencji objął burmistrz Sandomierza, Pan Marek Bronkowski.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.

 

 

-->