Szanowni Państwo. Archiwum Państwowe w Lublinie zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. Dziedzictwo archiwalne Lublina i Lubelszczyzny. Ludzie, instytucje, dokumentacja, która odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2021 r. w Lublinie.

Celem organizowanej konferencji jest naukowa refleksja nad historycznym i współczesnym dziedzictwem dokumentacyjnym Lublina i Lubelszczyzny oraz nad sposobami postępowania z nim, ukierunkowanym nie tylko na dogłębne poznanie i opracowanie, ale także powszechne udostępnianie. Możliwości jakie rodzą się w tym zakresie w związku z rozwojem nowoczesnych technologii powodują, że instytucje przechowujące archiwalia mają w tym procesie szczególną rolę do odegrania.

Zgłoszenia do udziału w konferencji na załączonym do niniejszego pisma formularzu wraz ze streszczeniem wystąpienia (do 1000 znaków ze spacjami) prosimy przesyłać do dnia 30 września 2021 r., pocztą elektroniczną, na adres promocja@lublin.ap.gov.pl. O włączeniu referatu do programu konferencji zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

W sprawach dotyczących konferencji prosimy kontaktować się z jej sekretarzem, dr. Robertem Jopem z Sekcji prac naukowych i wydawniczych oraz popularyzacji Archiwum Państwowego w Lublinie (e-mail: robert.jop@lublin.ap.gov.pl, tel. 81 528 61 46; tel. kom.: 538 633 640).

W związku z sytuacją pandemiczną organizatorzy konferencji zakładają możliwość przeprowadzenia obrad w formie zdalnej lub hybrydowej (forma tradycyjna + on-line). Informacje w tej sprawie będziemy przekazywali Państwu na bieżąco.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w załącznikach.

Zapraszamy do udziału w konferencji.

 

 

 

Załączniki