Archiwum Państwowe w Lublinie zaprasza w dniu 9 czerwca 2015 r. do swojej siedziby na warsztaty z digitalizacji i konserwacji dokumentów oraz korzystania z zasobu archiwalnego w Internecie m.in. poprzez serwis Szukajwarchiwach.pl. Przez cały dzień od godz. 9.00 możliwe będzie zwiedzanie siedziby Archiwum.

Czytaj dalej Obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów, 9 czerwca 2015 r.

Zapoczątkowana ponad rok temu, i ciesząca się nieustannym zainteresowaniem, akcja „Archiwa Rodzinne” ujawniła potrzebę rozszerzenia współpracy pomiędzy archiwistami a mieszkańcami miast i regionów. Wartość osobistych i domowych archiwów jest nieoceniona, dlatego Archiwum Państwowe w Lublinie inicjuje nową akcję pod hasłem „VHS: Lublin. Pokaż swoje filmy!”.

Czytaj dalej VHS:Lublin. Pokaż swoje filmy!

W ubiegłym tygodniu Narodowy Instytut Audiowizualny ogłosił wyniki tegorocznej edycji Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet Digitalizacja. Wśród 26 instytucji – studiów filmowych, bibliotek, muzeów i archiwów, które w tym roku otrzymały dofinansowanie na projekty związane z digitalizacją zasobów kultury i dziedzictwa narodowego na łączną kwotę 8,4 mln zł, jest także Archiwum Państwowe w Lublinie.

Czytaj dalej Lubelskie Archiwum w PW Kultura+

Archiwum Państwowe w Lublinie dołączyło do międzynarodowego konsorcjum ICARUS (International Centre for Archival Research) i oficjalnie zostało włączone do projektu Monasterium.net. Projekt ten, zarządzany przez międzynarodowe konsorcjum ICARUS z siedzibą w Wiedniu, zrzesza obecnie ponad 120 archiwów i instytucji naukowych w 23 krajów Europy i z Kanady. Głównym celem jego działalności jest stworzenie wirtualnego archiwum dla kopii źródeł historycznych z okresu średniowiecza z terenu Europy oraz nieodpłatne ich udostępnianie on-line.

Czytaj dalej Archiwum w projekcie Monasterium.net