370 tys. nowych skanów na szukajwarchiwach.pl!

Archiwum Państwowe w Lublinie z radością donosi, że na portalu szukajwarchiwach.pl udostępniono ponad 370 tysięcy nowych skanów z oryginałów i mikrofilmów z naszego zasobu.

Zostały opublikowane kopie cyfrowe ksiąg Grodzkich Lubelskich, Chełmskich oraz Akt miasta Lublina stanowiących cenne źródła historyczne, oraz skany akt stanu cywilnego różnych wyznań: parafii rzymskokatolickich, Ewangelicko-Augsburskich, Baptystów, Mariawitów, które są doskonałą pomocą do badań genealogicznych. Pełny wykaz dokumentów opublikowanych przez Archiwum Państwowe w Lublinie znajduje poniżej w Plikach do pobrania.

Skany zostały one wykonane w ramach projektu „Rozwój zasobów cyfrowych Archiwum Państwowego w Lublinie” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego Kultura+ w 2014 roku, oraz w ramach działalności statutowej. Dotychczas w portalu szukajwarchiwach.pl lubelskie Archiwum udostępniło już blisko 2 mln skanów.

-->