Portale internetowe lubelskiego Archiwum na Targach DZIEDZICTWO 2016 w Warszawie

Zapraszamy na sesje przygotowane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w ramach Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich, które odbędą się w Warszawie 6 października podczas IV Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2016.

Dorobek archiwów państwowych w zakresie konserwacji, digitalizacji i udostępniania dokumentacji historycznej w internecie przedstawią eksperci z 7 archiwów państwowych, w tym z lubelskiego, które zaprezentuje własne portale i galerie internetowe – „Galeria Jezuicka 13”, „Lubelskie Archiwum Cyfrowe” i „Lubelskie Dossier. Znani i nieznani w materiałach archiwalnych” jako przykłady różnorodnych sposobów wykorzystywania zdigitalizowanych materiałów archiwalnych do prowadzenia działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej. Wystąpią także eksperci z m.in. Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów i Narodowego Archiwum Cyfrowego, które pełni rolę Centrum Kompetencji ds. digitalizacji materiałów archiwalnych i prowadzi największy polski serwis oferujący dostęp do dokumentacji historycznej online: szukajwarchiwach.pl

Panel dotyczący digitalizacji odbędzie się 6 października w godz. 14.00-15.20, a o konserwacji w godz. 15.30-17.00 w sali A na I piętrze Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska. Udział jest bezpłatny.

14.00 – 14.20 „Od edukacji do udostępniania. Działalność Narodowego Archiwum Cyfrowego jako archiwum centralnego oraz Centrum Kompetencji ds. digitalizacji materiałów archiwalnych”

14.20 – 14.40 „Spóźnieni digitalizatorzy. Z doświadczeń opolskich w PW KULTURA+”

14.40 – 15.00 „Archiwum Państwowe w Lublinie w Internecie – działania edukacyjne i popularyzacyjne przy użyciu własnych portali i galerii online”

15.00 – 15.20 „Wykorzystanie w praktyce efektów digitalizacji materiałów archiwalnych – z punktu widzenia użytkownika”

15.20 – 15.30 przerwa

15.30 – 15.50 „Problemy zabezpieczania materiałów audiowizualnych fotograficznych podczas przeprowadzek zasobu do nowych magazynów”

15.50 – 16.10 „Ocalone inwentarze dawnego Prussia Museum”

16.10 – 16.30 „Konserwacja kalek technicznych z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi”

16.30 – 16.50 „Pilotażowe próby zastosowania najnowszych technologii w Centralnym Laboratorium Konserwacji Archiwaliów – perspektywy uczytelniania archiwaliów w procesie skanowania multispektralnego”

-->