„Lubelskie Dossier” – nowa galeria lubelskiego Archiwum Państwowego

Archiwum Państwowe w Lublinie prezentuje nową stronę internetową – galerię on-line „Lubelskie Dossier. Znani i nieznani w materiałach archiwalnych”. Jej ideą jest przedstawienie materiałów archiwalnych pochodzących z zasobu lubelskiego Archiwum dotyczących znanych oraz mniej znanych osobistości, których życie było mniej lub bardziej trwale związane z Lublinem lub Lubelszczyzną.

Aktualnie na stronie można znaleźć sylwetki 36 osób ze świata nauki, literatury i kultury, działaczy politycznych i społecznych oraz tych wszystkich, którzy swoją wiedzą i postawą zapisali się w dziejach Polski, a tym samym Lublina i regionu. Na podstawie odszukanych materiałów ilustrujemy ich życie osobiste, działalność naukową, zawodową i publiczną. W momencie uruchomienia strony jest to ponad 1300 skanów ilustrujących biogramy prezentowanych postaci.

Wybrane materiały zostały opatrzone komentarzem zawierającym rys biograficzny danej osoby, podkreślającym jej związek z Lublinem i Lubelszczyzną oraz charakterystykę archiwalną dokumentu. Ponadto całość została wzbogacona bibliografią, dzięki której osoby zainteresowane będą mogły pogłębić swoją wiedzę dotyczącą nie tylko danej osoby – jej życia, twórczości, poglądów czy też pracy zawodowej, ale również i prezentowanego rodzaju dokumentu. Całość projektu została dodatkowo opatrzona alfabetycznym wykazem osób, znajdujących się w galerii.

Ważnym celem, jaki stawiamy sobie realizując ten projekt, jest zaprezentowanie różnorodności materiałów archiwalnych, które można wykorzystać nie tylko do poznawania życia i działalności znanych osób, ale także przy prowadzeniu indywidualnych badań genealogicznych własnej rodziny. Osoby prowadzące tego typu poszukiwania w większości ograniczają je do akt stanu cywilnego czy też ksiąg metrykalnych, a przecież na przestrzeni wieków powstawała znacznie bogatsza dokumentacja, która dostarcza wielu informacji o konkretnych osobach. Należą do niej m.in. różnego rodzaju spisy i rejestry osób prowadzone przez urzędy administracji państwowej, samorządowej i kościelnej, dokumentacja szkolna i pracownicza. Niejednokrotnie dużo więcej informacji o historii ludzi niż metryki stanu cywilnego dostarcza dokumentacja osobista, w tym tak ważne prywatne zapiski.

Projekt „Lubelskie Dossier” [Link] ma charakter otwarty. Jest rozbudowywany w miarę odszukiwanych materiałów, które są albo uzupełnieniem istniejących już haseł lub też podstawą do tworzenia nowych.

Warto zaznaczyć, że otwarcie strony zbiega się w czasie i jest jednym z elementów przygotowań do obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów oraz rozpoczęciem eliminacji do Gry Miejskiej „Znani Nieznani”. Już w poniedziałek (9 maja br.) opublikujemy pierwsze z czterech pytań, na które odpowiedzi będzie można znaleźć na naszych stronach internetowych, m.in. w „Lubelskim Dossier”. Najlepsze 7 drużyn weźmie udział w Grze Miejskiej, która odbędzie w dniu obchodów archiwalnego święta – 9 czerwca br.

Patronat medialny nad wydarzeniami Międzynarodowego Dnia Archiwów organizowanymi przez Archiwum Państwowe w Lublinie objęli: Dziennik Wschodni, Gość Niedzielny, Kurier Lubelski, Radio Centrum, Radio Lublin, Wyborcza.pl – Lublin.

-->