Archiwum Państwowe w Lublinie ma zaszczyt zaprosić 30 listopada 2015 r. na promocję i uroczyste otwarcie portalu „Lubelskie Archiwum Cyfrowe”, oraz otwarcie wystawy „Wielka Wojna na Lubelszczyźnie – Ku Niepodległości”.

Premiera portalu Lubelskie Archiwum Cyfrowe

Zbliżający się jubileusz 700-lecia nadania prawa miejskiego Lublinowi sprzyja powstawaniu różnych pomysłów i inicjatyw mających na celu uświetnienie i upamiętnienie tego wydarzenia. Wiele z tych przedsięwzięć będzie odnosić się do jego bogatej historii. Szczególne miejsce i rola przypadają Archiwum Państwowemu w Lublinie, które jest spadkobiercą i strażnikiem dziedzictwa archiwalnego wytworzonego w całym okresie dziejów miasta. Materiały archiwalne przechowywane w lubelskim archiwum są świadectwem i źródłem poznania przeszłości Lublina – tej dawnej i tej bliskiej. Wszyscy, którzy interesują się historią Lublina nie mogą pominąć zasobu lubelskiego archiwum.

Lubelscy archiwiści od kilku lat intensywnie digitalizują materiały archiwalne dotyczące Lublina i udostępniają je w postaci kopii cyfrowych w Internecie. Już teraz na portalu szukajwarchiwach można oglądać setki tysięcy skanów wykonanych z materiałów lubelskich. Powstały też mniejsze, bardziej tematyczne portale ułatwiające do nich dostęp.

Portal Lubelskie Archiwum Cyfrowe został opracowany przez pracowników Archiwum Państwowego w Lublinie w celu stworzenia jednej platformy pozwalającej gromadzić i pokazywać on-line kopie cyfrowe własnych materiałów archiwalnych. W pierwszym okresie jego działania zostaną udostępnione skany materiałów dotyczących Lublina, pokazujące bogate i zróżnicowane dziedzictwo dokumentacyjne miasta, słusznie chlubiącego się swoją siedemsetletnią historią. W przyszłości jednak planuje się rozbudowę portalu o inną dokumentację powstałą na obszarze całego województwa lubelskiego.

Portal Lubelskie Archiwum Cyfrowe będzie udostępniać różne rodzaje materiałów archiwalnych – aktowe, kartograficzne, fotograficzne, audiowizualne, ikonograficzne i inne. Zdecydowana większość tych materiałów, głównie aktowych (tekstowych), jest już lub będzie udostępniana w repozytorium szukajwarchiwach, ale jego lubelskie zasoby będą także dostępne z pozycji portalu LAC. Pozostałe rodzaje materiałów w formie tematycznych lub gatunkowych kolekcji będą w pierwszym rzędzie udostępniane w Lubelskim Archiwum Cyfrowym.

Strona powstała przy wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Godz. 12:00, Galeria Wystawowa

Otwarcie wystawy „Wielka Wojna na Lubelszczyźnie – Ku Niepodległości”

Wystawa ta jest rozwinięciem zeszłorocznej prezentacji o podobnym tytule, wpisującej się w obchody 100-lecia wybuchu I wojny światowej. Prezentuje różne aspekty wojennej rzeczywistości lat 1914-1918, a przedstawione na niej zostały materiały wydawane zarówno przez zaborcę rosyjskiego, przez okupujące nasz region wojska austriackie oraz przez odradzającą się polską administrację.

Szczególne miejsce poświęcone zostało polskim dążeniom niepodległościowym, które w czasie I wojny światowej były coraz odważniej wyrażane, by ostatecznie doprowadzić do odzyskania niepodległości i powstania państwa polskiego. Oprócz problemów politycznych wiele dokumentów przedstawia także trudne realia życia codziennego w czasach wojny. Do zaprezentowania na wystawie wybrany został różnorodny materiał obejmujący zarówno pisma urzędowe, jak i druki ulotne, afisze, materiały prasowe, fotografie i karty pocztowe.

Wystawa powstała przy wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.